Irmco

Säästä aikaa, energiaa, vettä, kemikaaleja ja ympäristöä

Yhdysvaltalainen Irmco on kehittänyt täysin ainutlaatuisen öljyttömän voiteluteknologian, mikä on tarjonnut myös sadoille suomalaisyrityksille erittäin merkittäviä säästöjä sekä laatuparannuksia.


Öljyttömät Irmco voiteluteknologiat ja teollisuuskemikaalit

Yhdysvaltalainen Irmco on kehittänyt täysin ainutlaatuisen öljyttömän voiteluteknologian, mikä on tarjonnut myös sadoille suomalaisyrityksille erittäin merkittäviä säästöjä sekä laatuparannuksia. Lisäksi tuotepaletista löytyy markkinoiden tehokkain hitsaus- ja laserroiskesuoja.

Irmcon vallankumouksellinen voiteluteknologia perustuu sen viskositeetin kasvamiseen lämmön vaikutuksesta. Irmcon öljyttömiä ohutkalvovoiteluaineita tarvitaankin yleisesti työkalun pintaan alle puolet määrästä verrattaessa perinteisiin öljypohjaisiin voiteluaineisiin. Lisäksi tyypillisesti Irmcon voiteluaineita ei tarvitse pestä pois ennen hitsausta, mikä mahdollistaa radikaalin kustannussäästön sekä tuotteen läpimenoajan nopeutumisen. Tarvittaessa Irmco voidaan puhdistaa työkappaleista pelkällä vedellä tai miedolla alkaaliliuoksella, mikä vähentää kemikaali-, vesi- ja energiakulutusta tyypillisesti vähintään 75 %. Henkilöstön työturvallisuus ja viihtyvyys paranevat puhtaammassa työympäristössä ja lisäksi jätteen määrä vähenee erittäin merkittävästi.

Öljyttömät Irmco voiteluteknologiat ja teollisuuskemikaalit

IRMCO FLUIDS® -TUOTTEETKÄYTTÖKOHDEKÄYTTÖTURVATIEDOTE
IRMCO FLUIDS® 980 080Syväveto, putkentaivutus, raskas stanssausIRMCO® 980-080-S
IRMCO FLUIDS® 980 103Sahaus, jyrsintä, sorvaus, poraus ja muu lastuava työstöIRMCO® 980-103-S
IRMCO FLUIDS® 980 122Ei-perinteisten metallien muovaus (kupari ja messinki)IRMCO 980-122-S
IRMCO FLUIDS® 980 135Mikrovoitelu, kierteitys, kevyt stanssausIRMCO 980-135-S
IRMCO FLUIDS® 980 146Metallin muovaus kuumissa olosuhteissaMSDS Irmco 980-146-S
IRMCO FLUIDS® 980 156Meistäminen mm. rosterit, sinkityt, AHSS-teräksetIRMCO 980-156-S
IRMCO FLUIDS® 980 519Hitsaus- ja laserleikkausroiskesuoja kaikille materiaaleilleIRMCO 980-519-S
IRMCO FLUIDS® 980 819Pesu- ja korroosiosuojausIRMCO 980-819-S
IRMCO FLUIDS® CLEANCUT maxSahaus ja muu lastuava työstöIRMCO® CLEANCUT max
   
IRMCO GEL® -TUOTTEETKÄYTTÖKOHDEKÄYTTÖTURVATIEDOTE
IRMCO GEL® 980 000Putkentaivutus ja kevyt stanssausIRMCO® 980-000-S
IRMCO GEL® 980 301Pienisäteisten ja erikoismateriaaliputkien taivutus ja päänmuovausIRMCO 980-301-S
IRMCO GEL® 980 020Nestemäinen geeli putkentaivutukseen ja kevyeen päänmuovaukseenIRMCO® 980-020-S

Öljytön Irmco metallinmuovauksessa.

Roiskeetonta hitsausta ja laserleikkausta

Irmcolta tuotepaletista löytyy myös markkinoiden tehokkain hitsaus- ja laserroiskesuoja. Aineella suihkutetaan hitsattava kohta juuri ennen hitsausta ja prosessissa syntyvät roiskeet eivät tartu pintaan kiinni, jolloin syntyy esteettisesti kaunis sauma sekä tuote. Puolestaan laserleikkauksessa aine estää roiskeiden ja purseen syntymisen sekä mahdollistaa paremmin epäpuhtaiden esim. ruosteisten materiaalien leikkaamisen.

Irmcolta löytyy markkinoiden tehokkain hitsaus- ja laserroiskesuoja.

Irmcolta löytyy markkinoiden tehokkain hitsaus- ja laserroiskesuoja.

Irmcon teknologia tuo valtavia säästöjä

IRMCOn teknologialla on korvattu yli 38 miljoonaa litraa perinteisiä voiteluaineita, mikä on asiakkaillemme merkinnyt yli 600 miljardin euron säästöjä. Ympäristölle se on merkinnyt 38 miljoonaa litraa vähemmän öljysaasteita. Määrä on niin suuri, että peräkäin asetettuina öljytynnyreinä se muodostaisi lähes 200 kilometrin mittaisen jonon. Se riittäisi täyttämään kaikkien Pohjois-Amerikassa toimivien metallinmuovausyritysten tarpeet kahden vuoden ajan.

IRMCOn tehtävänä on tehostaa asiakkaiden liiketoimintaa tarjoamalla heille täysin ainutlaatuista osaamista, tekniikkaa ja insinööritaitoa, jotka parantavat yritysten tuottavuutta. IRMCO FLUIDS®, IRMCO GEL® ja IRMCO EXTREME® Muovausainetekniset ratkaisumme parantavat kaikkia pääprosesseja aina muovauksesta (levy-, lanka- ja putkimetallit) kokoonpanoon, maalaukseen ja jätteidenkäsittelyyn asti.

Työkalujen elinikä ja käyttönopeus - Tuottavuus

IRMCOn huippulaadukkaat kemikaalit alentavat työstölämpötiloja ja vähentävät kitkaa, jolloin metallin virtaus parantuu ja työkalujen kuluminen vähentyy. Parempi suojaus vähentää työkalujen puhdistustarvetta, ennenaikaista loppuunkulumista ja romumetallin määrää. Keskimäärin IRMCOn asiakkaiden työkalut kestävät 25 % kauemmin.

ERIKOISLUJA TERÄS

IRMCOn Extreme Temperature (ET) High Solid Polymer (HSP) -tekniikka on korvannut perinteiset tuotteet, sillä sen kitkaa vähentävät ominaisuudet parantavat merkittävästi metallin virtausta kehittyneissä erikoislujissa teräksissä aina 1300 MPa:han asti. Metallinmuovauksessa käytettyjen kaasukasvatusmenetelmällä (CVD), fysikaalisella kalvonkasvatusmenetelmällä (PVD) ja termodiffuusiolla (TD) pinnoitettujen työkalujen tutkimuksissa on todettu, että IRMCO-kalvo pidentää merkittävästi pinnoituksen kestävyyttä. Autoalan tutkimukset erikoislujalla teräksellä ovat myös osoittaneet työkalujen pinnoitteen kestoiän lisääntyvän 25 %.

MATERIAALIKUSTANNUKSET

Työkalujen suorituskyvyn parantuminen ja IRMCOn kehittynyt muovausainetekniikka voi parantaa metallin venymistä jopa 55 %, mikä antaa mahdollisuuden raaka-ainekustannusten alentamiseen tai metallin tehokkaampaan hyödyntämiseen. Tämän avulla voidaan päästä 10-20 % säästöihin materiaalikustannuksissa.

KOKOONPANO, PUHDISTUS JA MAALAUS

IRMCOn muovausaineet voidaan poistaa pelkällä 50-asteisella (ºC) vedellä tai miedolla emäksisellä puhdistusaineella. Pesulämpötilaa voidaan alentaa 10 asteella ja esikäsittelykylpyjen käyttöikä voi pidentyä 50 %. Joissakin tapauksissa osat voidaan hitsata tai koota ilman puhdistusta, jolloin energia- ja prosessikustannuksissa säästetään merkittävästi. Johtavat maalitehtaat ovat myöntäneet IRMCOlle palkinnon erinomaisesti yhteensopivasta muovausaineesta.

ISO 14001 YMPÄRISTÖ

EPA:n kriteerien mukaan IRMCOn tuotteiden toksisuus on alan alhaisimpia. IRMCOn tuotteiden LC50-arvo on peräti 64 000 ppm, ja sen vuoksi tuotteet on helppo koota talteen, kierrättää tai joissakin tapauksissa jopa johtaa viemäriin ilman käsittelyä. Puhdistusprosessin tehostuminen vähentää merkittävästi puhdistuskemikaalien aiheuttamia riskejä ja niiden käyttömäärää.


Suomalaisia Irmco® menestystarinoita


Irmco® videot

Öljytön Irmco metallinmuovauksessa

Irmcon erinomaisesta peseytyvyydestä

Lubricant Death March - IRMCO Minute #9

Stick with the Original - IRMCO GEL ®: IRMCO Minute #8

Separating Fact from Friction - IRMCO Minute #7

Don't Ever Give a Mouse a Cookie - IRMCO Minute #6

Fools Gold - IRMCO Minute #5

ARJ Division of Toyota Boshoku replaced their Chlorinated oil -- 3 years before the EPA ban.

Nozzles to Nowhere - IRMCO Minute #4

Jaa sivu:
Ota yhteyttä

 

MYYNTI
010 8200 500

Tarjouspyyntö

HUOLTO
010 8200 530

Huoltotilaus

VARAOSAT
010 8200 540

Varaosatilaus