Rahoitus

Tarjoamme monipuoliset rahoitusratkaisut kilpailuedun rakentamiseen.


Kilpailukyky kuntoon
ilman kassarasitusta

Kone- ja laiteinvestointejanne varten tarjoamme monipuolisia rahoitusratkaisuja useiden yhteistyökumppaniemme kautta.

Rahoitusmuotomme ovat pääsääntöisesti osamaksu- ja leasing-rahoituksia, joissa rahoitettava kohde toimii rahoituksen pääasiallisena vakuutena.

Rahoitettava määrä voi olla jopa 70 % koneen verollisesta hinnasta. Rahoitusaika on yleensä kahdesta kuuteen vuotta.

Liiketoiminnan suunnitteleminen ja budjetointi on helpompaa, kun investoinnin kustannukset jakaantuvat yhdessä tuottojen kanssa tasaisesti käyttöajalle.

Osamaksurahoitus

Osamaksurahoitus on järkevä valinta investoidessasi hankintakohteeseen, jonka taloudellinen käyttöikä on pitkä. Investointirahoitus on osamaksusopimus, jonka päätyttyä rahoitettu kohde siirtyy yrityksesi omistukseen automaattisesti. Kohde voi yleensä olla uusi tai käytetty. 

Edut
 • Hankittava kohde toimii rahoituksen vakuutena, jolloin yrityksesi reaalivakuudet säästyvät muita tarpeita varten.
 • Yrityksesi saa kirjanpidollisen omistusoikeuden kohteeseen, jolloin kohteen hintaan sisältyvä arvonlisävero voidaan pääsääntöisesti vähentää alv-laskelmassa.
 • Voit tehdä kohteesta normaalit poistot. Kirjanpidossa yrityksesi vähennyskelpoisia kuluja ovat poistot ja korot.
 • Mahdollistaa ajantasaisen laitekannan ylläpidon ja siten yrityksen kilpailukyvyn parantamisen.
 • ELY-keskusten investointituet hyödynnettävissä
 • Helpottaa budjetointia ja rahoituksen suunnittelu
Ominaisuudet

Rahoituksen käyttöä säätelee osamaksukauppalaki. Rahoittajalla on kohteeseen omistuksenpidätysoikeus koko rahoituskauden ajan, mutta yrityksesi saa tehdä kirjanpidossa poistot normaaliin tapaan. Osamaksuerän korko on verotuksessa vähennyskelpoinen kulu ja alv-vähennyksen voit tehdä heti koko kauppasummasta. Omistusoikeus kohteeseen siirtyy yrityksellesi automaattisesti viimeisen maksuerän suorituksen jälkeen.

 • Omarahoitusosuus voi koostua sekä käsirahasta että vaihtokoneesta
 • Rahoitusaika yleensä enintään 5 vuotta
 • Takaisinmaksu voi tapahtua joko annuiteettina tai tasalyhenteisenä
 • Kohteen tulee olla hyväksytysti toimitettu ennen maksua myyjälle
 • Kohteen tulee olla vakuutettu
 • Rahoitus voidaan maksaa pois kesken sopimuskauden ilman lisäkustannuksia

Leasing-rahoitus eli vuokraus

Leasing-rahoitus on kohteen pitkäaikaista vuokrausta, joka sopii laitteille, joiden arvot putoavat nopeasti ja kun yrityksesi ei halua sitoa varoja omistamiseen.

Edut
 • Leasing on irtaimen käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokraamista, jolloin vältytään raskailta kertainvesoinneilta ja vuokrat jakaantuvat tasaisesti laitteen käyttöajalle.
 • Rahoitettava kohde toimii vakuutena.
 • Ei sido pääomia omistamiseen vaan ne ovat yrityksen muun liiketoiminnan käytössä ja yrityksesi maksaa vain laitteen käytöstä.
 • Mahdollistaa ajantasaisen laitekannan ylläpidon ja siten yrityksen kilpailukyvyn parantamisen.
 • Helpottaa budjetointia ja rahoituksen suunnittelua.
 • Kuukausimaksut voidaan sovittaa myös liiketoiminnan kausivaihteluihin.
 • Vuokra voidaan vähentää verotuksessa
 • Taseen ulkopuolinen vastuu ja ei siten rasita tasetta (Huom! IFRS:n mukaista kirjanpitoa tekevät konsernit noudattavat sen mukaisia periaatteita leasingin osalta.)
Ominaisuudet

Leasingillä säästät yrityksesi vakuuksia muuhun käyttöön, sillä rahoitettava kohde toimii pääasiallisena vakuutena. Vuokrakauden jälkeen tarjolla on  mahdollisuus jatkovuokriin ja myös osto-optio.

 • Rahoitettava määrä on veroton hankintahinta
 • Kuukausivuokran määrään vaikuttavat mahdollinen ensimmäinen suurempi vuokraerä sekä laiteryhmittäin vaihtelevat jäännösarvot.
 • Vuokra-aika on tyypillisesti enintään 6 vuotta.
 • Vuokrat veloitetaan yhden tai kolmen kuukauden välein etukäteen annuiteettiperiaatteella.
 • Kohteen tulee olla hyväksytysti toimitettu ennen maksua myyjälle.
 • Kohteen tulee olla vakuutettu, vakuutus voidaan hoitaa myös rahoituksen kautta. 
Jaa sivu:
Ota yhteyttä

 

MYYNTI
010 8200 500

Tarjouspyyntö

HUOLTO
010 8200 530

Huoltotilaus

VARAOSAT
010 8200 540

Varaosatilaus