Asiakastarina

Wärtsilä Finland Oy


Metronor DUO 3D-kameramittausjärjestelmällä valulohkoja mittaamassa Reijo Luhtala.

Metronor DUO 3D-kameramittausjärjestelmällä valulohkoja mittaamassa Reijo Luhtala.

Wärtsilän mittaus uuteen aikakauteen Metronorilla

Joka kolmatta maailman valtamerilaivaa liikuttaa Wärtsilän valmistama laitteisto. Säilyminen maailman johtavana merimoottorivalmistajana vaatii Wärtsilältä jatkuvaa tuote- ja tuotannon kehitystä. Viimeisimpiin innovaatioihin tuotannon kehittämiseksi Vaasan tehtaalle hankittiin Metronor DUO 3D-kameramittausjärjestelmä.

Wärtsilän yrityshistoria hakee vertaistaan Suomessa. Konsernilla on yli 178 vuoden kokemus asiakkaiden palvelemisesta maalla ja merellä. Tänä päivänä yritys toimii kolmella liiketoiminta-alueella – Power Plants, Ship Power ja Services.

Power Plants on nykyaikaisten, ympäristösuorituskyvyltään pitkälle kehitettyjen, tehokkaiden ja dynaamisten voimalaitosratkaisujen johtava toimija. Ship Power tukee meriteollisuusasiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla heille ympäristömyötäisiä, tehokkaita, joustavia ja taloudellisia ratkaisuja. Services tukee asiakasta toimitetun järjestelmän koko elinkaaren ajan optimoimalla laitteiston hyötysuhdetta ja suorituskykyä.

– Jatkuva tuote- ja tuotannonkehitys takaa laatumme. Wärtsilä onkin yksi kärkinimiä Suomessa, kun vertaillaan vuotuisia T&K-projekteihin käytettyjä ponnisteluja, kertoo kehitysinsinööri Tero Kujamäki.

– Jatkuva tuote- ja tuotannonkehitys takaa laatumme. Wärtsilä onkin yksi kärkinimiä Suomessa, kun vertaillaan vuotuisia T&K-projekteihin käytettyjä ponnisteluja, kertoo kehitysinsinööri Tero Kujamäki.

70 maassa

Wärtsilän toiminta on laajentunut ympäri maailman. Markkinat sijaitsevat Euroopassa, Aasiassa, Amerikassa ja Afrikassa, joita palvellaan 170 toimipisteessä 70 maassa.

Wärtsilän merkittävää asemaa maailman markkinoilla kuvaa mm. se, että 1 % maailman energiasta tuotetaan Wärtsilän toimittamissa voimalaitoksissa ja että joka kolmas laiva maailman merillä seilaa Wärtsilän voimin. Huomion arvoista ovat myös Wärtsilän huoltopalvelut. Esimerkiksi joka toinen laiva on Wärtsilän huoltama.

Vaasassa 2000-luvulla suuria harppauksia

Vaasa Wärtsilä valmistaa 4-tahtisia pienempien luokkien moottoreita. Isomman luokan 4-tahtimoottorit valmistetaan Triestessä Italiassa. Vaasassa on tehty milleniumin jälkeen mittavia investointeja. Vuonna 2007 valmistui uusi kokoonpanolinja ja logistiikkakeskus. Tällöin solutyyppinen valmistusideologia muutettiin tuotantolinjatyyppiseksi. Muutoksella saatiin tuotantokapasiteettia parannettua. Vuonna 2009 valmistui Manufacturing Technology Centre, johon hankittiin mm. 5-akselisia koneistuskeskuksia. Vuonna 2010 investoitiin Vaasassa moduulikokoonpanotehtaaseen, jossa sijaitsee mm. automaattinen kokoonpanolinja sylinterikansille.

Metronorilla asetukset koneistukseen

Kehitysinsinööri Tero Kujamäen mukaan laatu on yksi avaintekijöitä puntaroidessa Wärtsilän menestystekijöitä. – Wärtsilä valmistaa tuotteita sektoreille, joissa vaaditaan ehdotonta toimintakykyä. Esimerkiksi voimalaitosten täytyy tuottaa energiaa vuoden jokaisena tuntina, eivätkä valtamerilaivat saa pysähtyä moottorivikojen vuoksi.

Laadun varmistamiseksi Vaasaan hankittiin Metronor DUO 3D-kameramittausjärjestelmä varustettuna kolmella kameralla sekä LEDpad ja LEDkit lisävarusteilla. Vaikka Metronor on ollut tuotannossa vasta sisäänajovaiheessa, sen tuomat edut nähdään Wärtsilässä jo nyt kiistattomina. – Isokokoisten moottorilohkojen mittaus on ollut työläs yhdistelmä lasermittausta ja perinteisten mittavälineiden käyttöä. Metronorin myötä rullamitat voidaan unohtaa ja mittausprosessi nopeutuu merkittävästi, kertoo Kujamäki.

Metronoria hyödyntäen kappale asetetaan valmiiksi paletille ennen koneistusta.

Metronoria hyödyntäen kappale asetetaan valmiiksi paletille ennen koneistusta.

Metronoria käytetään mm. valulohkojen mittaukseen. – Varmistamme aina alihankkijalta saapuvien valulohkojen laadun mittaamalla. Näin voidaan havaita mahdolliset laatuongelmat jo ennen lohkojen siirtämistä koneistukseen. Metronor on erinomainen tuote näitä tarkoitusperiä ajatellen. Hyödynnämme Metronoria monipuolisesti mm. koneistusvarojen määrittämiseen ja valetun lohkon asettamiseen valmiiksi paletille ennen koneistusta.

– Käytämme Metronoria myös lohkolinjalla lopputuotteen laadunvarmistukseen, esimerkkinä reikäryhmien mittaus suhteessa tasoihin. Nämä ovat pitkiä mittauksia, joita on hankala tehdä perinteisin menetelmin. Metronor yltää isoissakin kappaleissa sadasosien tarkkuuteen.

Työturvallisuus paranee

– Vossi Group antoi Metronorin käytöstä laadukkaan koulutuksen 10 työntekijällemme. Peruskoulutuksen avulla päästiin hyvin mittaustyöhön sisään. Työntekijämme ovat ottaneet innolla Metronorin vastaan. Metronor paitsi parantaa mittauksen laatua edistää työergonomiaa ja työturvallisuutta, kun hankalista rullamittauksista päästään eroon.

Kuvassa 34SG moottori, josta tehoa irtoaa 10 MW

Kuvassa 34SG moottori, josta tehoa irtoaa 10 MW

3D-raportteja dokumentointiin

Kujamäki on innoissaan myös Metronorin raporteista. – Pystymme hyödyntämään Metronorin 3D-raportteja laadun todentamisessa ja raportoinnissa. Aikaisemmin mittaustuloksista on tarvinnut tehdä käsin erilaisia mittapöytäkirjoja. Metronorista ne saadaan suoraan tulostamalla.

Metronorilla saavutetaan säästöjä

– Kaikkia Metronorin luomia mahdollisuuksia emme ole vielä pystyneet hyödyntämään, mutta tutkimme tarkasti mihin kaikkiin valmistusprosessin eri vaiheisiin ja dokumentointia vaativiin mittauksiin voimme sitä hyödyntää. Esimerkiksi vastaanottotarkastukset ovat varmasti tällainen kohde.  

Kujamäki uskoo Metronorin mahdollisuuksiin myös alihankkijoiden käytössä.
– Laite on kompaktin kokoisena helppo kuljettaa. Näin voimme tarvittaessa tehdä mittauksia myös alihankkijan luona. Tulemme suosittelemaan Metronoria myös alihankkijoiden omille investointilistoille.

– Pitkässä juoksussa uskomme, että Metronorin avulla saavutamme moninaisia säästöjä. Ensinnäkin mittaustyöhön kuluva aika lyhenee. Laadukkaampien mittausten ansiosta mahdollisesti myös työstövaroja pystytään pienentämään. Näin säästyy materiaalia ja kallisarvoista koneistusaikaa, laskee Kujamäki.

Jaa sivu:
Ota yhteyttä

 

MYYNTI
010 8200 500

Tarjouspyyntö

HUOLTO
010 8200 530

Huoltotilaus

VARAOSAT
010 8200 540

Varaosatilaus