Asiakastarina

Tampereen konepajat Oy


Peatmaxin yhteydessä satsataan paitsi tuotekehitykseen, myös tuotantoon. Uusi Baykal särmäyspuristin lisää mahdollisuuksia taivutuksessa.

Peatmaxin yhteydessä satsataan paitsi tuotekehitykseen, myös tuotantoon. Uusi Baykal särmäyspuristin lisää mahdollisuuksia taivutuksessa.

Tampereen Konepajat jalostaa kokonaispalveluaan ”Vain kehittymällä pärjää”

Tampereen Konepajat Oy täydentää toimintamahdollisuuksiaan erikoisalueillaan. Muutama vuosi sitten konserni osti Vapon Seinäjoen laitevalmistusyksikön. Sen tuotekehitykseen satsataan ja laitekantaa kehitetään parhaillaan mm. levyntaivutuksen mahdollisuuksia jalostamalla. Viime keväänä konserniin liittyi Metallipalvelu Hartikainen Oy. ”Uudet tytäryritykset vahvistavat tuotetarjontaa ja kilpailukykyämme. Vain kehittymällä voi pärjätä”, sanoo toimitusjohtaja Juhani Lehti.

Tampereen Konepajat Oy jalostaa palvelukokonaisuuttaan. Kehittymällä pärjää, sanoo toimitusjohtaja Juhani Lehti.

Tampereen Konepajat Oy jalostaa palvelukokonaisuuttaan. Kehittymällä pärjää, sanoo toimitusjohtaja Juhani Lehti.

Metallin moniottelija

Tampereen Konepajat-konserni on metallin moniottelija, joka syntyi vuoden 2012 alussa. Järjestelyn primus motorit olivat pitkän linjan konepajat Riikonen Group Oy ja Lehti Group Oy. Alkuvaiheessa mukaan liittynyt Nisamo Oy lopetti toimintansa vuonna 2014 ja sen pohjalta syntyi uusia yrityskuvioita. Riikonen ja Lehti jatkavat nyt konsernin ydinyrityksinä.

”Kokonaisuuden muodostamisen taustalla olivat paitsi sukupolvenvaihdokseen liittyvät seikat, tarve vahvistaa yritysten kilpailukykyä. Ideana oli muodostaa tehokas kokonaisuus konepajateollisuuden komponenttivalmistuksesta valmiiden laitteiden loppukokoonpanoihin asti”, kertoo Juhani Lehti.

”Suomalainen konepaja menestyy vain kilpailukyvyn kehittämisen kautta. Tämä kokonaisuus on osoittautunut perustaltaan toimivaksi ratkaisuksi, ja toimintakyvyn kehittämiseksi teemme töitä edelleenkin”, Lehti kertoo

Monipuolinen kokonaisuus

Konsernin yrityksistä yli 30 vuoden perinteet omaava Riikonen Group on metalliteollisuuden laitetoimittaja, joka tekee hitsausta, koneistusta ja polttoleikkausta sekä tarjoaa niihin liittyviä mekaanisia ja sähköisiä kokoonpanopalveluita. Tehtaat sijaitsevat Kihniöllä, Ylöjärvellä ja Tampereella, töissä on noin sata henkilöä.

Lehti Group puolestaan on yli 40-vuotias komponenttivalmistaja, joka palvelee varsinkin prosessi- ja konerakennusteollisuutta, mutta toimittaa komponentteja myös rakennus- ja elektroniikkateollisuuteen.  Noin 50 henkilöä työllistävä Lehti Group on toiminut pitkään Pirkkalassa, hiljattain muutettiin Ylöjärvelle.

”Olemme siirtäneet viime vuodesta lähtien Lehti Groupin toimintaa Ylöjärvelle, missä teemme töitä nyt osin saman katon alla Riikonen Groupin kanssa. Käytössämme on siellä vastahankitut tilat ja yritysten läheisyys hyödyttää molempia osapuolia, yhteistyömmehän kokonaistoimituksissa on moninaista”, kertoo Juhani Lehti.

Parhaillaan Riikonen Group ja Lehti Group kehittävät muutenkin toimintojaan eteenpäin. Muuton myötä Lehti Group on satsannut Ylöjärvellä mm. koneistuskapasiteettiinsa.

Laajennus Seinäjoelle

Tampereen Konepajat-konserni on jalostanut toimintaansa viime vuosien mittaan myös yritysostoin. Vuoden 2013 lopulla konserni osti Vapolta Seinäjoen Haukinevan laitevalmistusyksikön ja Tampereen Konepajat Oy:n tytäryritys Peatmax jatkaa yksikön toimintaa. Peatmax valmistaa koneita ja laitteita Vapon turvetuotantoon ja kuuluu alan keskeisiin valmistajiin myös vientimarkkinoilla. Yksikkö toimii noin 13 henkilön työpanoksella.

Peatmax valmistaa tuotteita turvetuotannon tarpeisiin.

Peatmax valmistaa tuotteita turvetuotannon tarpeisiin.

Taivutustöitä 300 tonnin kapasiteetilla. Töissä Matti Itävaara.

Taivutustöitä 300 tonnin kapasiteetilla. Töissä Matti Itävaara.

”Vapo halusi keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja oli jo jonkin aikaa hakenut ratkaisua, jossa se pystyisi näin tekemään, mutta samalla kuitenkin turvaamaan myös tuotantokoneidensa saatavuuden, kunnossapidon ja tuotekehityksen myös jatkossa.”

”Meitä kiinnosti konsernin tuotevalikoiman laajentaminen ja tuotantorakenteen kehittäminen. Kaupasta koitui myös synergiaetuja, sillä pystymme hyödyntämään ristiin eri koepajojemme erikoistumisalueita ja esimerkiksi yhteistä hankintaa. Tämä tuo kilpailuetua markkinoilla”, Juhani Lehti toteaa.

Tuotekehitystä  ja uutta laitekantaa

Peatmaxin tuotannossa on laaja mallisto jyrsin- ja palaturvekoneita.

Koneiden valmistus tapahtuu Seinäjoella ja kiinteä osa toimintaa on myös varaosavarasto Kiuruvedellä. Lisäksi konsernipalvelut ovat käytössä tuotannon toteutuksessa.

Tampereen Konepajat on vahvasti sitoutunut yksikön kehittämiseen, ja mm. tuotekehitykseen panostetaan. Hiljattain on uudistettu myös yksikön konekantaa.

Yksikön tyypillisiä töitä ovat levytyöt ja hitsaus, ja näitä toimintoja vahvistamaan yksikköön hankittiin uusi Baykalin APHS 31300-särmäyspuristin tunnuksensa mukaisella 3100 mm:n särmäyspituudella ja 300 tonnin puristusteholla.

”Monet Peatmaxin tuotannossa tarvittavat kappaleet voidaan toimittaa leikkeinä muista yksiköistämme, mutta toki kappaleita muokataan runsaasti myös täällä. Tarvitsimme lisää kapasiteettia yksikön särmäykseen. Olemme materiaaleissa menneet lujempiin teräksiin, joten myös puristusvoimaa tarvitaan aiempaa enemmän”, kertoo Juhani Lehti.

”Vahvarunkoinen kone tarjoaa jykevästi voimaa taivutustöihin. Koneen muita hyviä ominaisuuksia kapasiteetin lisäksi ovat mm. tehokas bombeeraus, monipuolinen takavaste ja tasokas graafinen ohjaus”, Lehti toteaa.

Metallityö Hartikainen mukaan konserniin

Tampereen Konepajat työllistää toiminnoissaan hieman alle 200 henkilöä ja konserni teki viime tilikaudellaan kaikkiaan yli 25 miljoonan euron liikevaihdon.

Viime vuosina liikevaihto on kasvanut vuosittain, mikä näistä hankalista ajoista huolimatta on mahdollistanut investoinnit ja konsernin kehittämisen.

”Kokonaisuus toimii, mutta pyrimme jatkuvasti jalostamaan toimintaamme eteenpäin”, kertoo Juhani Lehti.

Konserni myös laajeni jälleen tuorein siirroin viime vuonna kun Tampereen Konepajat osti kesän korvalla Pohjois-Karjalan Juukassa toimivan Metallipalvelu Hartikaisen.

Vuodesta 2006 toiminut, 19 henkilöä työllistävä ja hiljattain mm. ison tilainvestoinnin Juukan toimipisteessään toteuttanut Metallipalvelu Hartikainen on metallialan monitoimiyritys, joka valmistaa mm. turvatuotannon laitteita, ja on tehnyt tällä alueella jo pitkään yhteistyötä juuri Peatmaxin kanssa. Lisäksi Hartikainen tekee koneita maatalousurakointiin.

Kauppa vahvistaa edelleen Peatmaxin ja Hartikaisen asemaa mm. juuri turvetuotantokoneiden vientimarkkinoilla.

”Tampereen Konepajat sai kaupassa monipuolista laitevalmistus- ja konepajaosaamista, sekä saimme myös hyviä tuotteita nykyisten rinnalle palettiamme ja kokonaispalveluamme vahvistamaan. Panostamme jatkossa vientiin, aiempaa isommat kokonaisresurssit tuovat tähän uusia mahdollisuuksia.”

”Jatkossa tavoitteemme on, että puolet konsernin liikevaihdosta tulisi omista tuotteista ja puolet alihankinnasta. Kehitämme tukijalkoja molemmilla puolilla. Kaukana ei tästä tavoitteesta enää olla”, Lehti kertoo.

”Muuten pyrimme mahdollisimman joustavaan toimintaan ja hyödynnämme omien tuotteiden valmistuksen osalta paljon myös alihankintaa. Katsomme jokaisen osan erikseen ja jos joku muu tekee tietyn osan edullisemmin kuin itse pystymme tekemään, ostamme sen valmistuksen. Se lisää kustannustehokkuutta”, sanoo Juhani Lehti.

 

Julkaistu 16.1.2017 KoneKuriiri 1/2017

Jaa sivu:
Ota yhteyttä

 

MYYNTI
010 8200 500

Tarjouspyyntö

HUOLTO
010 8200 530

Huoltotilaus

VARAOSAT
010 8200 540

Varaosatilaus