Asiakastarina

Raahen Osaamiskeskus Oy


Vossi ratkaisi tulevaisuuden teknologiahaasteen

Raahen osaamiskeskus Oy aloitti muutama vuosi sitten projektin, jonka yhtenä päämääränä oli hankkia silloin vielä kuvitteellisella tasolla 1200 MPa murtolujuudella olevan rakenneteräksen taivuttamiseen kykenevä särmäyskone. Koneeksi valikoitui Baykal APHS 3120×440 CNC.

Raahen ammatilliseen aikuiskoulutuskeskukseen kuuluvan Raahen osaamiskeskus Oy:n nelisen vuotta sitten aloittamassa projektissa modernin konepajaympäristön rakentamisessa avainasemassa ovat olleet konehankinnat: Baykal APHS 3120×440 CNC-särmäyskone, Baykal 3100×16 levyleikkuri, CMA GRD CN40 3018R CNC-portaaliporaus- ja kierteityskeskus sekä Bomar Ergomic 290.250 DGA saha.

1200 MPa rakenneteräksen taivutusta

– Projektin alkuvaiheessa asetimme tavoitteeksi 1200 MPa murtolujuudella olevan hitsattavan rakenneteräksen taivutukseen kykenevän särmäyskoneen hankinnan. Vielä tuolloin tuo arvo oli kuvitteellinen, tänä päivänä jo arkea.

Tämä asetti omat haasteensa konetoimittajalle. Vossi Group Oy otti tämän haasteen tosissaan ja pystyi yhdessä Baykalin tehtaan kanssa vastaamaan tarpeeseemme. Ratkaisun avain löydettiin oikeanlaisella alatyökalun konstruktiolla, kertoo Raahe ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen Metallin toimialavastaava Leo Aho.

Baykal särmäyskonetta on hyödynnetty useissa tutkimusprojekteissa. Kuvassa insinööriopiskelija Marko Karvonen tutkimassa konetta hyödyntäen materiaalien tarkkoja k-arvoja venymän määrittämiseksi.

Baykal särmäyskonetta on hyödynnetty useissa tutkimusprojekteissa. Kuvassa insinööriopiskelija Marko Karvonen tutkimassa konetta hyödyntäen materiaalien tarkkoja k-arvoja venymän määrittämiseksi.

– Nostaisin esiin myös Baykaleiden helpon ja turvallisen käytettävyyden, mikä on aina tärkeää oppimisympäristössä. Baykal levyleikkurissa on lisäksi koneen antitwist-laitteisto, joka on tarpeellinen ohuiden nauhamaisten levyjen leikkauksessa kiertymisen estämiseksi.

Baykal särmäyskone tutkimusprojekteissa

Ahon mukaan Baykal särmäyskone on osoittautunut erinomaiseksi valinnaksi.

– Baykalin ominaisuuksia on käytetty myös erilaisissa tutkimusprojekteissa, joista mainittakoon mm. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Mikko Hyvärin insinöörityö, jossa tutkittiin lujien terästen neutraaliakselin siirtymän määrittelyä särmätessä. Parhaillaan insinöörioppilas Marko Karvonen tutkii Baykalia hyödyntäen taivutusten venymiä, eli tarkan k-arvon määrittelyä. Koneella on tehty myös alueen teollisuusyritysten toimesta erilaisia koetaivutuksia haastaville materiaaleille.

Uusin tekniikka palvelee teollisuutta

– Tämä projekti kuvaa tyypillisesti oppilaitoksemme toimintamallia. Eli konehankinnoissa meidän tarvitsee arvioida tulevaisuuden tarpeet, jotta koneet palvelisivat oppimiskäytössä mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Haluamme tarjota oppilaillemme kehittyneintä ja nykyaikaisinta tekniikkaa edustavat koneet. Pystymme palvelemaan suomalaisen metalliteollisuuden yrityksiä parhaiten, kun meiltä valmistuneet oppilaat hallitsevat viimeisintä teknologiaa edustavat koneet. Näin olemme omalta osaltamme parantamassa suomalaisen metalliteollisuuden kilpailukykyä taistelussa halpatyömaita vastaan, tiivistää Leo Aho.

Mitat ja ritspiikit historiaa

Viimeisen vuoden aikana tehdyillä konehankinnoilla halutaan parantaa erityisesti oppilaiden numeeristen koneiden osaamista. – Bomar saha on oppilaan ensimmäinen askel kohti numeerista tekniikkaa. Seuraava askel numeerisessa oppimisessa on CMA GRD CN40 3018R CNC-portaaliporaus- ja kierteityskeskus. Olemme rakentaneet oppilaitokseemme nykyaikaisen konepajaympäristön, jossa ristpiikit, mitat ja rälläkät ovat historiaa.

CMA GRD CN40 3018R CNC-portaaliporaus- ja kierteityskeskus on tärkeässä roolissa numeerisien koneiden opetustehtävässä.

CMA GRD CN40 3018R CNC-portaaliporaus- ja kierteityskeskus on tärkeässä roolissa numeerisien koneiden opetustehtävässä.

Myös hitsaus modernisoidaan

Raahen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus on saanut myös uuden hydrauliikkalaboratorion. Seuraavana vuorossa on hitsaukseen liittyvän oppimisympäristön uusiminen. – Käynnissä on nyt hitauspisteiden uusiminen. Hitauspisteet laitetaan kokonaan uusiksi, joihin sijoitetaan viimeisintä tekniikkaa edustavat hitauskoneet. Nämä koneet tutkivat jatkuvasti hitausprosessia ja muuttavat parametreja prosessin aikana parhaan sauman saavuttamiseksi, päättää Leo Aho.

Jaa sivu:
Ota yhteyttä

 

MYYNTI
010 8200 500

Tarjouspyyntö

HUOLTO
010 8200 530

Huoltotilaus

VARAOSAT
010 8200 540

Varaosatilaus