Asiakastarina

Sandvik Mining and Construction Finland Oy


Sandvik varmistaa laatua Metronor mittauslaitteella

Sandvik Mining and Construction Finland Oy Tampereen yksikkö on hankkinut Metronorin langattoman 3D-mittauslaitteen nopeuttamaan omassa tuotannossaan ja alihankkijoiden luona tehtäviä mittauksia.

– Mittaus on tärkeä osa laadunvarmistusketjussamme. Monet tuotteemme ovat hankalasti mitattavia. Metronor tulee helpottamaan tätä sarkaa oleellisesti, sanoo Pekka Koski, Head of global quality technology, Sandvik Mining and Construction Oy.

Kosken mukaan kunnollista toimittajien luona käytettävää mittausjärjestelmää ei ole vielä ollut saatavilla. Sandvikilla odotetaan Metronorin avaavan helpon kuljettavuutensa ansiosta mm. näitä solmuja.

Nopea Metronor

Norjalainen Metronor on langaton mittauskynä, jolla voidaan mitata jopa 30 metriä pitkiä kappaleita ja verrata niitä 3D-CAD-malliin. Ratkaisun sovelluskohteet ovat lähes rajattomat. Esimerkiksi suurien valukappaleiden koneistuksessa valuaihion koneistusvarat voidaan maksimoida mittaamalla ja keskittämällä 3D-CAD-malli aihion sisään helposti ja nopeasti. Muita erinomaisia Metronorin sovelluskohteita ovat esimerkiksi suurien kappaleiden tarkka linjaaminen asennuksessa ja jigien valmistuksessa.

Sandvik Mining and Construction Oy:n Pekka Koski (oik.), Lauri Myllymaa, Risto Lammi ja Timo Tuominen tutustumassa Metronorin suomiin mahdollisuuksiin Metronor AS:n Esa Viinikan opastamana.

Sandvik Mining and Construction Oy:n Pekka Koski (oik.), Lauri Myllymaa, Risto Lammi ja Timo Tuominen tutustumassa Metronorin suomiin mahdollisuuksiin Metronor AS:n Esa Viinikan opastamana.

Mittausprosessi voidaan suorittaa täysin paikasta riippumatta. Koordinaatiston linjaaminen tapahtuu Metronorin ja Delcamin PowerInspect-ohjelmiston avulla todella nopeasti, yleensä noin viidessä minuutissa.

Odotusarvot korkealla

– Odotusarvomme Metronoria kohtaan ovat korkealla. Hankintavaiheessa tuotannossamme laitteen toimittajan Vossi Group Oy:n kanssa tekemämme mittaukset vakuuttivat meidät Metronorin ominaisuuksista. Testit sujuivat niin hyvin kuin vain voi odottaa. Kaikkia Metronorin antamia käyttömahdollisuuksia emme vielä osaa hahmottaa, mutta odotusarvomme uutta mittalaitetta kohtaan ovat korkealla, sanoo Lead Buyer Lauri Myllymaa.

Työturvallisuus paranee

Laadunohjaajat Risto Lammi ja Timo Tuominen uskovat Metronorin parantavan työturvallisuutta. – Käsittelemme tuotannossamme suuria kappaleita ja se tekee mittaukselle omat haasteensa. Metronorin myötä työturvallisuus paranee, kun suuria ja raskaita kappaleita ei tarvitse enää mittauksen takia kääntää. Metronorin avulla mittaus onnistuu yhdeltä puolelta.

Takaisinmaksu jopa ensimmäisessä mittauksessa

Yli kaksikymmentä vuotta Sandvikilla mittauksen kanssa tekemisissä ollut Lammi kertoo myös läpimenoaikojen nopeutuvan uuden mittalaitteen myötä.

– Mittauksia on nyt pitkälti tehty mittausvarrella, jonka teoreettinen ulottuma on kolme metriä. Metronor yltää 30 metriin, minkä myötä mittausprosessit luonnollisesti nopeutuvat. Nostaisin esiin myös Metronoron helpon liikuteltavuuden. Aiemmin trukki toi kappaleen mittauspaikalle ja vei sen taas takaisin. Kompakti Metronor voidaan viedä mittauskohteen viereen. Mitattavaa kohdetta ei jatkossa tarvitse edes suoristaa, vaan se voidaan mitata missä asennossa tahansa.

– Aiemmin 3D-koneella mitatessa piti aina pitää mielessä millainen koordinaatisto on. Metronorilla tämän näkee suoraan ruudulta, mikä helpottaa mittaajan työtä.

Metronorin takaisinmaksuaikaa Tuominen arvioi seuraavasti. – Laite voi maksaa itsensä takaisin jopa ensimmäisen mittauksen yhteydessä.

Sandvik DT1130i poralaite Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin keskustan liittävältä tunnelityömaalta.

Sandvik DT1130i poralaite Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin keskustan liittävältä tunnelityömaalta.

Tampereella koekaivos

Sandvik Mining and Construction on globaali toimija, jolla on tuotantolaitoksia lähes kaikilla mantereilla. Tampereen yksikkö on Tecnology Center, jossa tuotannon ohella panostetaan voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen. Tampereen tuotantoyksikön toimitilojen alla on laaja maanalainen tutkimus-ja koulutuskeskus sekä koekaivos, joissa tuotteita voidaan testata ja kehittää. Maan alle on rakennettu myös pieni automaattinen kaivosjärjestelmä.

Tampereelta käsin ohjataan myös porausteknologian kehittämistä globaalisti. Näistä seikoista johtuen Tampereen noin 900:sta työntekijästä noin puolet on toimihenkilöitä.

Lähellä asiakasta

 – Meidän on oltava lähellä asiakasta. Siksi tehtaitamme on useissa eri maissa ja maanosissa. Myös LCC-maissa sijaitsee tehtaitamme ja siellä valmistetaan laitteita, jotka vastaavat heidän tarpeitaan. Jotkut asiakkaamme hankkivat viimeistä teknologiaa edustavat tietokoneohjatut laitteet, jotkut etsivät halvempaa ja yksinkertaisempaa laitetta. Sandvik Mining and Construction haluaa palvella kaikkia tarpeita, päättää Pekka Koski.

Jaa sivu:
Contact us

 

SALES
+358 (0)10 8200 500

Offer request

MAINTENANCE
+358 (0)10 8200 530

Service order

SPARE PARTS
+358 (0)10 8200 540

Spare parts order