Connoisseur


Parempaa päätöksentekokykyä ja ennustettavuutta automaattisella tuotannonseurannalla

Vossi haluaa valjastaa teollinen internetin mahdollisuudet asiakkaidensa kilpailukyvyksi. Pajavision tuotantoseurantajärjestelmä tarjoaa luotettavaa sekä reaaliaikaista tietoa tuotannosta, mikä mahdollistaa paremman ja nopeamman päätöksenteon.

Arvonluonti esiin

Työstökoneiden ja -solujen käyttötuntien, käytettävyyden sekä käyttöasteen automaattinen seuranta mahdollistaa paremman päätöksenteon tuotannonohjauksen ja investointien näkökulmista, kun päätöksiä ei tarvitse perustaa olettamuksiin ja arvioihin. Pilvipohjaisella Pajavision tuotannonseurantajärjestelmällä pystytään seuraamaan paljonko yksittäinen kone tekee tuottavaa eli asiakkaalle arvoa luovaa työtä mittaamalla esim. lastuamis-, säde-, tai kaariaikaa. Samalla saadaan esiin myös todellinen hukan määrä eli esim. asetuksiin, huoltoihin, vikatilanteisiin, materiaali-, työkalu- ja käyttäjäpuutteisiin kuluvat ajat. Esimerkiksi jonkin koneen jatkuva vikaantuminen on helppo tunnistaa, jolloin sen korvaaminen uudella voi olla
perusteltua.

Pajavision tuotannonseurantajärjestelmällä voidaan seurata automaattisesti mm. koneiden käytettävyyttä, käyttöasteita, asetusaikoja, kuntoa sekä laatuhävikkiä. Tämä mahdollistaa paremman ja nopeamman päätöksenteon, tietopohjaisen tuotannonkehittämisen sekä reaaliaikaisen kunnonvalvonnan.

Pajavision tuotannonseurantajärjestelmällä voidaan seurata automaattisesti mm. koneiden käytettävyyttä, käyttöasteita, asetusaikoja, kuntoa sekä laatuhävikkiä. Tämä mahdollistaa paremman ja nopeamman päätöksenteon, tietopohjaisen tuotannonkehittämisen sekä reaaliaikaisen kunnonvalvonnan.

Joros ja Riitek hyödyntävät Pajavision tuotannonseurantajärjestelmää yhteensä 18 työstökoneessaan. Järjestelmällä seurataan ylemmän kuvan HK Laser & Systems FS3015 4kW levylaserin sädeaikaa sekä viereisen kuvan Crippa putketaivutuskoneiden taivutusaikaa.

Joros ja Riitek hyödyntävät Pajavision tuotannonseurantajärjestelmää yhteensä 18 työstökoneessaan. Järjestelmällä seurataan ylemmän kuvan HK Laser & Systems FS3015 4kW levylaserin sädeaikaa sekä viereisen kuvan Crippa putketaivutuskoneiden taivutusaikaa.

LEANIÄ imuohjausta

Lean-johtamisfilosofiaa sovelletaan yhä useammassa suomalaiskonepajassa. Tällöin tyypillisesti siirrytään imuohjautuvaan tuotantoon eli valmistetaan vain asiakastilauksien pohjalta. Samalla minimoidaan keskeneräisen tuotannon määrä ja vapautetaan siihen sitoutunut käyttöpääoma. Yleensä tämä johtaa valmistettavien tuotteiden sarjakokojen pienenemiseen, jolloin työstökoneiden ja solujen asetusajat nousevat kriittiseksi menestystekijäksi. Pajavision tuotannonseurantajärjestelmällä asetusaikojen seuranta onnistuu helposti ja niitä pystytään vertaamaan esimerkiksi määritettyyn standardiaikaan. Kaikki työntekijöille olennainen informaatio voidaan esittää visuaalisesti esimerkiksi info-tv:llä, mikä toimii hyvänä kannustimena ja mahdollistaa oman toiminnan jatkuvan kehittämisen.

Pajavision tuotannonseurantajärjestelmässä pystytään ylläpitämään myös laatutietoja sekä seuraamaan OEE-lukua. Tämä tarjoaa asiakkaalle yksinkertaisen tunnusluvun tuotannon kehittämisen pohjaksi.

Pajavision tuotannonseurantajärjestelmässä pystytään ylläpitämään myös laatutietoja sekä seuraamaan OEE-lukua. Tämä tarjoaa asiakkaalle yksinkertaisen tunnusluvun tuotannon kehittämisen pohjaksi.

OEE-luku

Yksi lean-johtamisfilosofian hyödyntämistä avainmittareista on OEE (overall equipment efficiency)-luku eli suomeksi KNL (käytettävyys, nopeus, laatu)-luku. Luku kertoo paljonko yritys tuottaa suhteellisesti arvoa, kun käyttävyys-, nopeus- ja laatuhävikit vähennetään potentiaalisesta tuotantoajasta. Pajavision tuotannonseurantajärjestelmässä pystytään ylläpitämään myös laatutietoja sekä seuraamaan OEE-lukua. Tämä tarjoaa asiakkaalle yksinkertaisen tunnusluvun tuotannon kehittämisen pohjaksi.

Tulipalojen sammuttelusta toiminnan ennakointiin

Yhä liian moni konepaja pitää vikakorjausta työstökoneidensa huoltona, vaikka esimerkiksi henkilöautoaan he huollattavat määrävälein. Loogisesti ajateltunahan myös rahat auton huoltamiseen tienataan työstökoneilla, jolloin niiden käyttövarmuus pitäisi olla prioriteetissä ensisijaisena. Vossi tarjoaa asiakkailleen VARMA-palvelusopimusta, jossa koneiden huolto-ohjelmien mukaiset ennakoivat huoltotoimet suoritetaan käyttötuntivälein. Huollot sisältävät tyypillisesti mm. öljyjen, tiivisteiden ja muiden kulutusosien vaihtoja sekä turvalaitetarkastuksia, testejä ja puhdistuksia. Lopuksi huoltoammattilainen antaa arvion koneiden kunnosta sekä suositukset mahdollisista jatkotoimista. Tällöin päästään tulipalojen sammuttamisesta toiminnan parempaan ennakoitiin ja kunnossapitokustannuksienhallintaan. Lisäksi VARMA-palvelusopimusasiakkaat saavat monia suoria etuja mm. edullisemmat tuntiveloitushinnat ja varaosat sekä nopeimman mahdollisen palvelun.

Asiakkaan VARMA-palvelusopimuksen piirissä oleville koneille tehdään huolto-ohjelman mukaiset ennakoivat huoltotoimet käyttötuntivälein. Sopimusasiakkaat saavat myös monia etuja mm. edullisemmat tuntiveloitushinnat ja varaosat, nopeimman mahdollisen palvelun, ym.

Asiakkaan VARMA-palvelusopimuksen piirissä oleville koneille tehdään huolto-ohjelman mukaiset ennakoivat huoltotoimet käyttötuntivälein. Sopimusasiakkaat saavat myös monia etuja mm. edullisemmat tuntiveloitushinnat ja varaosat, nopeimman mahdollisen palvelun, ym.

Reaaliaikaisella kunnossapidolla toimitusvarmuutta

Seuraava askel parempaan toimitusvarmuuteen on reaaliaikainen kunnossapito, jossa koneiden kuntoa esim. laakereiden värinää valvotaan antureilla. Tällöin vikaantuminen voidaan ennakoida ja laakerien vaihto päästään tekemään hallitusti. Tutkimusten mukaan ennakoinnilla päästään kymmenesosa kustannuksilla verrattaessa yllättävän konerikon aiheuttamiin suoriin kustannuksiin. Lisäksi päälle tulee vielä epäsuorat kustannukset, joita ääritapauksessa voi olla esim. asiakasmenetykset. Pajavision tuotannonseurantajärjestelmän ansiosta Vossi pystyy tarjoamaan asiakkailleen myös reaaliaikaista kunnossapitoa, jossa koneiden kriittisiä komponentteja valvotaan, mikä mahdollistaa tuotannon parhaan mahdollisen toimitusvarmuuden.

Jaa sivu:
Contact us

 

SALES
+358 (0)10 8200 500

Offer request

MAINTENANCE
+358 (0)10 8200 530

Service order

SPARE PARTS
+358 (0)10 8200 540

Spare parts order