Quality and environmental policy


Vossi Group Oy on metallintyöstöratkaisuihin ja niiden elinkaaripalveluihin erikoistunut yritys. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen sekä virheetön tuotteiden ja palvelujen tuottaminen ovat keskeisiä tavoitteita yrityksen toiminnassa. Yrityksen johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet toimintajärjestelmän laatu- ja ympäristöpolitiikan mukaiseen toimintaan.

Yritys on tunnistanut liiketoimintaprosessinsa, asettanut niille tavoitteet ja seuraa tavoitteiden toteutumista säännöllisesti johtoryhmän kokouksissa. Samoin yritys on tunnistanut aiheuttamansa ympäristövaikutukset, määrittänyt niiden hallitsemiseksi tavoitteet ja laatinut hallintaohjelman sekä seuraa sen toteutumista. Tämä sisältää tuotteiden, palveluiden ja toiminnan kestävänkehityksen mukaisten ympäristövaikutusten huomioimisen.

Toimintajärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta arvioidaan sisäisten arviointien ja johdon katselmusten avulla. Yritys on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan toimintaan liittyviä lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä.

Toimintajärjestelmässä on määritetty toimintatavat, joiden tuloksena yrityksen toimintaan kuuluu olennaisena osana jatkuva parantaminen. Työturvallisuusmääräysten noudattamisen ohella korostamme jokaisen työntekijän vastuuta huolehtia omasta turvallisuudestaan.

Yrityksen toimintajärjestelmä täyttää SFS-ISO 9001/2015 ja SFS-ISO 14001/2015 laatu- ja ympäristöstandardien vaatimukset.

 
Marko Vossi
Toimitusjohtaja

Vossi Group Oy

Jaa sivu:
Contact us

 

SALES
+358 (0)10 8200 500

Offer request

MAINTENANCE
+358 (0)10 8200 530

Service order

SPARE PARTS
+358 (0)10 8200 540

Spare parts order