Asiakastarina

Vahterus Oy


Laatuinsinööri Anssi Myllymaa (vas.) mittaa langattomalla Metronor 3D-mittalaitteella korealaisasiakkaalle toimitettavaa levylämmönsiirrintä. Toimenpidettä seuraavat teknologiajohtaja Paavo Pitkänen ja laatupäällikkö Juha Suominen.

Laatuinsinööri Anssi Myllymaa (vas.) mittaa langattomalla Metronor 3D-mittalaitteella korealaisasiakkaalle toimitettavaa levylämmönsiirrintä. Toimenpidettä seuraavat teknologiajohtaja Paavo Pitkänen ja laatupäällikkö Juha Suominen.

Varmistettua lämmönsiirtoa

Vahvassa kansainvälisessä kasvussa oleva levylämmönsiirrinvalmistaja Vahterus Oy halusi vastata asiakkaidensa kasvaneisiin laaduntodentamisvaatimuksiin. Langattomalla Metronor 3D-mittauslaitteella mittaukset pystytään suorittamaan äärimmäisen joustavasti ja tarkasti.

Innovaatiolla maailmalle

Uudenkaupungin Kalannissa sijaitseva Vahterus Oy valmistaa perustajansa Mauri Konnun innovaatioon perustuvia hitsattuja levylämmönsiirtimiä, jotka ovat menestyksekkäästi korvanneet perinteisempiä ratkaisuja varsin moninaisissa kohteissa ympäri maailman. “Teknologiassamme siirtimen ytimenä on täysin hitsattu pyöreiden levyjen muodostama pakka, joka on putkimaisen vaipan sisällä. Se on ikään kuin yhdistetty levy- sekä putkilämmönsiirrin, jossa yhdistyy molempien hyvät puolet. Etuina on muun muassa kompakti koko, tiivisteetön rakenne, hyvä lämmönsiirtokyky, korkeat paine- ja lämpötilakestokyvyt sekä helppo huollettavuus”, teknologiajohtaja Paavo Pitkänen kuvaa.

90 % vientiin

Merkittävästi tuotekehitykseen panostavalla Vahteruksella on oma testilaboratorio sekä oma kehittämä Sizing-mitoitusohjelmisto optimoidun lämpöteknisen ratkaisun tuottamiseksi. Yrityksen asiakkaista jo yli puolet sijaitsee Euroopan ulkopuolella ja sen kehittämää teknologiaa hyödynnetään pääasiassa prosessi- ja kemianteollisuudessa, kylmätekniikassa ja energiateollisuudessa. “Tämän vuoden kasvutavoitteemme on noin 30-40 %. Osa siitä tulee Kiinasta, johon avaamme tänä vuonna kokoonpanotehtaan”, Pitkänen kertoo.

Vaatimukset nousevat

“Asiakkaamme ovat tiukentaneet laaduntodennusvaatimuksiaan. Esimerkiksi öljyteollisuudelle on turha yrittää tarjota mitään elleivät työturvallisuusasiat ja 3D-mittauspöytäkirjat ole kunnossa. Tämä käynnisti projektin toimintaamme soveltuvan 3D-mittauslaitteen löytämiseksi”, laatupäällikkö Juha Suominen sanoo. “Valmistuksen kannalta haasteen asettaa, että usein lämmönsiirtimeemme kytkettävät asiakkaiden putkistot ovat jo asennettuina paikoilleen, jolloin liitoslaippojemme on oltava tarkasti kohdillaan”, Suominen lisää.

Joustavaa mittausta

“Tutkimme useita eri vaihtoehtoja 3D-mittaukseen, mutta Metronor vakuutti meidät joustavuudellaan. Työkappaleemme ovat monesti varsin painavia ja hankalasti siirreltäviä. Metronorin ansiosta voimme mitata siellä missä työkappale sijaitsee”, Pitkänen kertoo. “Metronor pystyy mittaamaan suuretkin työkappaleet ilman mittatarkkuusongelmaa, joka syntyy käytettäessä perinteisiä mitta-alueeltaan rajoittuneita mittavarsia”, Suominen lisää. “Metronor on huomattavasti tarkempi kuin toleranssivaatimuksemme ja pystymme mittaamaan sillä helposti muun muassa eri tasojen yhdensuuntaisuuksia ja muita meille tärkeitä asioita”, Suominen jatkaa. “Tulevaisuudessa voimme myös mennä asiakkaan luokse mittaamaan putkistojen liitoslaippojen tarkan sijainnin, jolloin saamme täyden varmuuden toimitettavan lämmönsiirtimen rakennevaatimuksista”, Pitkänen visioi.

Käytännönläheistä koulutusta

Metronorin toimitukseen sisältyi viisi päivää mittauskoulutusta. “Vossin järjestämään suomenkieliseen ja erittäin käytännön läheiseen mittauskoulutukseen osallistui neljä työntekijäämme. He pääsivät mittamaan omia tuotteitamme ja olivat erittäin tyytyväisiä koulutuksen sisältöön ja tasoon”, laatuinsinööri Anssi Myllymaa kertoo.

Toimitukseen sisältyi yhteensä viisi päivää käytännönläheistä mittauskoulutusta Vossin kouluttajan toimesta Vahteruksen omilla tuotteilla.

Toimitukseen sisältyi yhteensä viisi päivää käytännönläheistä mittauskoulutusta Vossin kouluttajan toimesta Vahteruksen omilla tuotteilla.

Jaa sivu:
Contact us

 

SALES
+358 (0)10 8200 500

Offer request

MAINTENANCE
+358 (0)10 8200 530

Service order

SPARE PARTS
+358 (0)10 8200 540

Spare parts order