Asiakastarina

Ouneva Group


Omera 200R1M2S8/HS mekaaninen puristinlinja tehtiin erikoisratkaisuna Ouneva Groupin tarpeita silmällä pitäen.

Omera 200R1M2S8/HS mekaaninen puristinlinja tehtiin erikoisratkaisuna Ouneva Groupin tarpeita silmällä pitäen.

Ouneva Group vakuuttui Omeran puristinlinjaratkaisuista

Ouneva Group on sähkökomponenttiensa kysynnän myötä kehittynyt vahvaksi kansainväliseksi järjestelmätoimittajaksi. Yrityksen nousukiitoa ovat lähiaikoina siivittäneet Valukumpu Oy:n hankinta osaksi konsernia sekä voimakkaat investoinnit tuotannon automatisointiin. Viimeisimpiä merkittäviä investointeja tuotannon automatisoinnissa edustavat mekaaniset puristinlinjat Omera 200R1M2S8/HS ja Omera OPM-100.

Ouneva Groupissa yhdistyvät viiden erikoisosaamisalueisiinsa keskittyneen yksikön valmistusteknologiat ja kokoonpano-osaaminen. Ryhmittymän yksiköt toimittavat komponentteja, kokoonpanoja ja tuotekokonaisuuksia monille teollisuuden aloille eri puolille maailmaa. Ounevan liitoskomponentit ovat laajasti sähköteollisuuden käytössä ja tukkuliikkeiden valikoimissa. Valmistusyksiköt sijaitsevat Itä-Suomessa ja Virossa.

– Kahden uuden Omeran myötä meillä on yksi Suomen moni- puolisimmista puristinkone-valikoimista, kertovat Ouneva Oy:n tuotekehitysinsinööri Janne Väistö ja Valukumpu Oy:n tuotantopäällikkö Mika Käyhkö.

– Kahden uuden Omeran myötä meillä on yksi Suomen moni- puolisimmista puristinkone-valikoimista, kertovat Ouneva Oy:n tuotekehitysinsinööri Janne Väistö ja Valukumpu Oy:n tuotantopäällikkö Mika Käyhkö.

Meisto-osat tehdään Valukumpu Oy:ssä

Valukumpu Oy liittyi osaksi Ouneva Groupia kesäkuussa 2011. Vahvan meisto-osaamisensa perusteella Groupin meistotyöt on keskitetty Valukumpuun. Valukumpuun on keskitetty myös Groupin työkaluhuoltotoimia.

Meiston keskittyessä Valukumpuun investoitiin myös puristinkapasiteettiin: Omera 200R1M2S8/HS ja Omera OPM-100 mekaaniset puristinlinjat vahvistavat edelleen yrityksen asemaa meistotöissä.

Omera OPM-100 poisti kapasiteettiongelman

Omera OPM-100 mekaaninen puristinlinja on ollut tuotantokäytössä noin vuoden päivät. – 2008-2009 maailman talouden notkahduksen jälkeen maailma on taas piristynyt taantumaa edeltävälle tasolle. Tämä on näkynyt myös meillä voimakkaana kasvuna. Viime vuonna kasvavaan meistokysyntään oma konekapasiteettimme ei kyennyt enää vastaamaan. Tarve uudelle koneelle tuli nopeasti, johon Vossi pystyi vastaamaan toimittamalla meille erittäin lyhyellä toimitusajalla Omera OPM-100 mekaanisen puristinlinjan, kertoo Ouneva Oy:n tuotekehitysinsinööri Janne Väistö.

OPM-100 hankittiin alun perin Ouneva Oy:n tuotantotiloihin, mutta meistoa keskitettäessä Valukumpuun myös uusi kone siirrettiin Valukummun tuotantotiloihin Joensuuhun.

Monipuolinen Omera kahdella kiertokangella loi uusia mahdollisuuksia

Omera 200R1M2S8/HS mekaaninen puristinlinja tehtiin erikoisratkaisuna Ouneva Groupin tarpeita silmällä pitäen. – Sähköliitinteollisuus vaatii alati suurempia liittimiä. Koneemme eivät enää kyenneet vastamaan kustannustehokkaasti näihin tarpeisiin. Tarvitsimme koneen isommille kappaleille sekä tarvetta laajentaa tuoterepertuaariamme. Suuremman kokoluokan lisäksi saimme Omeran myötä paljon muutakin lisäarvoa tuotantoomme, valaisee Valukumpu Oy:n tuotantopäällikkö Mika Käyhkö.

Monipuolinen Omera 200R1M2S8/HS mekaaninen puristinlinja on varustettu kahdella kiertokangella, siinä on useita eri iskuntiheyksiä ja iskunpituutta voidaan säätää.

Monipuolinen Omera 200R1M2S8/HS mekaaninen puristinlinja on varustettu kahdella kiertokangella, siinä on useita eri iskuntiheyksiä ja iskunpituutta voidaan säätää.

Monipuolinen Omera 200R1M2S8/HS mekaaninen puristinlinjassa on varustettu kahdella kiertokangella, vanhassa 125 tonnin koneessa on yksi kiertokanki. 200 tonnin Omerassa on useita eri iskuntiheyksiä ja sen iskunpituutta voidaan säätää. – Jos tehdään vain yhtä tuotetta, yksi iskunpituus riittää. Meillä on monia tuotteita ja tätä silmällä pitäen säädettävä iskunpituus antaa meille paljon mahdollisuuksia. Muun muassa työkalusuunnittelulle monipuolinen kone antaa uusia näkökulmia. Myös Millutensil rainansyöttölaite vakuutti vastaten parhaiten meidän tarpeitamme.

– Kaksi uutta Omeraa antoi paukkuja lisää tuotantoomme ja lisäsivät varmuutta jonomeistotyökaluihin. Uusien koneiden myötä meillä on yksi Suomen monipuolisimmista puristinkonevalikoimista. Pystymme nyt työstämään rainaa 0,1 – 8 mm rainanleveyteen 380 mm asti. Tämä kapasiteetti tekee meistä entistä kilpailukykyisemmän toimijan kiristyvässä markkinakentässä, uskoo Käyhkö.

Valintaprosessissa mm. Millutensil rainansyöttölaite vakuutti verrattuna muihin puristinlinjaratkaisuihin.

Valintaprosessissa mm. Millutensil rainansyöttölaite vakuutti verrattuna muihin puristinlinjaratkaisuihin.

Etädiagnostiikka nopeuttaa huoltotoimia

– Vossi Group on toimittanut meille aiemminkin koneita. Tämä toi meille varmuutta uusien mekaanisten puristuslinjojen valintaprosessiin, sillä yksi tärkeä tekijä meille konevalintaa tehdessä ovat toimivat jälkimarkkinointipalvelut. Apua ja varaosia täytyy saada nopeasti. Tuotanto ei saa seisahtua, sanoo Väistö.

– Uudet Omerat on varustettu etädiagnostiikalla, eli tehdas pääsee suoraan yhteyteen koneisiin etänä. Näin saadaan nopeutta ja säästöä huoltojen ja korjausten yhteydessä matka-ajassa ja matkakuluissa, laskee tuotekehitysinsinööri Janne Väistö.

Jaa sivu:
Contact us

 

SALES
+358 (0)10 8200 500

Offer request

MAINTENANCE
+358 (0)10 8200 530

Service order

SPARE PARTS
+358 (0)10 8200 540

Spare parts order