Asiakastarina

Lojer Oy


Crippa mahdollistamassa suomalaisinnovaatioita

Lojer Group on sairaala- ja hoitokalusteiden markkinajohtaja suomessa ja alan merkittävin kotimainen työllistäjä. Lähes satavuotiaan kotimaisen ja yksityisessä omistuksessa olevan yhtiön yhtenä toiminnan tukijalkana on voimakas panostus tuotekehitykseen, millä saralla teollisen muotoilun merkitys on yhä suurempi. Muotoilun rajoja poistamaan ja valmistuksellista kilpailukykyä varmistamaan yritys hankki täysservotoimisen 9-akselisen Crippa CA942 LE CNC-putkentaivutuskoneen.

Crippan hankinta liittyy käynnissä olevaan Tehdas 2015 -projektiin, mikä on osa uutta tuotantostrategiaa, jolla varmistetaan Lojerin oma osaaminen ja konekanta kaikissa ohutlevy- ja ohutseinämäputkirakenteissa. Koko projektiin liittyvien kokonaisinvestointien yhteisarvo on noin 2 M€.

Täyservotoiminen 9-akselinen Crippa CNC-putkentaivutus-teknologia tuo selkeää nopeutta tuotantoon ja luo teolliselle muotoilulle uudet ulottuvuudet.

Täyservotoiminen 9-akselinen Crippa CNC-putkentaivutus-teknologia tuo selkeää nopeutta tuotantoon ja luo teolliselle muotoilulle uudet ulottuvuudet.

– Hieman vuodesta riippuen valmistamme erilaisia hoitokalusteita täällä Sastamalan tehtaalla noin 4000 - 5000 kappaletta. Muun muassa tämän maailmalle lähdössä olevan tuotteen alaosassa oleva kromiputki on taivutettu Crippalla, kertoo tuotannonohjaaja Timo Helenius.

– Hieman vuodesta riippuen valmistamme erilaisia hoitokalusteita täällä Sastamalan tehtaalla noin 4000 - 5000 kappaletta. Muun muassa tämän maailmalle lähdössä olevan tuotteen alaosassa oleva kromiputki on taivutettu Crippalla, kertoo tuotannonohjaaja Timo Helenius.

Crippa-solu vahvistaa omaa ydinosaamista

Crippan ympärille tehtiin itsenäisesti toimiva solu, johon kuuluvat putkentaivutuskoneen lisäksi tehokkaan jälkityöstön varmistavat Häberle avaruuskulmiin kääntyvä pyörösaha ja Bomar purseenpoistokone. Solun asennus, käyttöönotto ja käyttäjäkoulutus suoritettiin Vossi Servicen ammattilaisten toimesta, joilla on erittäin pitkä kokemus Crippan koneista sekä yleisesti putkentaivutuksesta. Lisäksi Crippan tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistaa solmittu VARMA-palvelusopimus, mikä kattaa vuosittaiset ennakoivat huoltotoimet. Tämä tarjoaa huolettomuutta sekä pidentää koneen tuottavaa elinkaarta.

 

 

– Meille on tärkeää, että valmistuksen ydinosaaminen on meillä itsellämme. Putken muokkaus on yksi näitä ydinalueita. Uuden putkisolun sydämenä toimiva Crippa on keskeisessä osassa kehitysprojektiamme, jonka ensimmäisessä vaiheessa otetaan nykyinen putkituotanto entistä voimakkaammin omaan hallintaamme. Projektin seuraavassa vaiheessa Crippaa hyödynnetään eliminoimaan hitsaussaumoja putkirakenteista taivuttamalla, kertoo myyntipäällikkö Kari Ingman.

Crippa repii etumatkaa kiinalaisiin

– Olemme perinteisesti kulkeneet edelläkävijän asemassa. Tämä tarkoittaa jatkuvaa tuotannon ja tuotteiden kehittämistä. Kehitystyötä vaativat osaltaan nopeaan tahtiin muuttuvat normit, joiden noudattamista Suomessa valvoo Valvira. Kun valmistuksen ydinosaaminen tapahtuu meillä itsellämme omissa tuotantotiloissamme, pystymme viemään muutokset nopeasti suunnittelupöydältä protovaiheeseen ja tuotantoon. Crippalla kykenemme vastaamaan nopeasti näihin muutostarpeisiin putkentaivutuksen saralla, mikä on merkittävässä osassa tuotteidemme valmistuksessa. Luonnollisesti myös alkupään tuotannon nopeus kasvaa oleellisesti vikkeläliikkeisen Crippan ansiosta, sanoo tuotannonohjaaja Timo Helenius.

Uuteen putkenkäsittelysoluun kuuluvat täysservotoiminen 9-akselinen Crippa CA942 LE CNC-putkentaivutuskone sekä tehokkaan jälkityöstön varmistavat Häberle avaruuskulmiin kääntyvä pyörösaha sekä Bomar purseenpoistokone.

Uuteen putkenkäsittelysoluun kuuluvat täysservotoiminen 9-akselinen Crippa CA942 LE CNC-putkentaivutuskone sekä tehokkaan jälkityöstön varmistavat Häberle avaruuskulmiin kääntyvä pyörösaha sekä Bomar purseenpoistokone.

– Toinen asia, missä Crippa tuo meille kilpailukykyä, on teollinen muotoilu. Liikevaihdostamme noin 60 % muodostuu viennistä. Kansainvälisessä kilpailussa taistelemme markkinoista mm. kiinalaisten kanssa. Tässä kisassa emme hinnalla pysty kilpailemaan. Vastapainoksi tarjoamme modernia teollista muotoilua, jonka ansiosta tuote on kaunis ja ergonominen, sekä potilaan että hoitohenkilökunnan kannalta. Crippa kykenee suoriutumaan erittäin haastavista taivutuksista. Tämä antaa paljon uusia mahdollisuuksia tuotteidemme muotoiluun, tietää Ingman.

Hyvät näkymät

– Onneksi meidän toimialaan suhdanteet eivät ole vaikuttaneet yhtä voimakkaasti, kuin monella muulla sektorilla. Olemme viimeisen parin hieman haastavammankin vuoden aikana kasvattaneet markkinaosuuttamme, iloitsee Ingman.
– Myös tulevaisuus näyttää varsin positiiviselta. Tehdas 2015 -projektin ansiosta olemme valmistuksellisesti kilpailukykyisempiä ja uudet teknologiat antavat myös paljon mahdollisuuksia tuotteiden muotoiluun. Tämän seurauksena organisaatiollamme on entistä paremmat työkalut tuottaa uusia ja paranneltuja tuotteita, joiden ansiosta tähtäämme kotimaisen markkinajohtajuutemme vahvistamiseen ja vientimme kasvattamiseen. Kotimaassa haluamme kasvaa myös hyvän vastaanoton saavuttaneen palveluliiketoimintamme myötä, katsoo Ingman tulevaisuuteen.

Jaa sivu:
Contact us

 

SALES
+358 (0)10 8200 500

Offer request

MAINTENANCE
+358 (0)10 8200 530

Service order

SPARE PARTS
+358 (0)10 8200 540

Spare parts order