PRAB

Jätteen- ja materiaalinkäsittelyjärjestelmät


Pitkä kokemus ja laajin tuotepaletti

Yli 60 vuotta lastun-, jätteen- ja materiaalinhallintaratkaisuja kehittänyt ja toimittanut yhdysvaltalainen PRAB auttaa asiakkaitaan nostamaan tuottavuuttaan, parantamaan prosessien työturvallisuutta sekä vähentämään ympäristönkuormitusta.PRABilla on markkinoiden laajin tuotepaletti sekä yli 4500 järjestelmäasennuksen kokemus ympäri maailman. Yhtiön Euroopan toimipiste ja tehdas sijaitsevat Puolan Opolessa. PRABin Järjestelmät kuljettavat, suodattavat, murskaavat, briketöivät ja prosessoivat metalliteollisuuden materiaaleja ja nesteitä. Ratkaisuja löytyy niin yksittäisille työstökoneille kuin kokonaisien tehtaiden keskitettyyn jätteiden- ja leikkuunesteenhallintaan.

Tehokkuutta ja turvallisuutta

Merkittävä osa useiden konepajojen kustannuksista muodostuu lastu-, levy- ja muun jätteen sekä erilaisten nesteiden, kuten leikkuunesteiden käsittelystä. Jätteiden käsittely on tehotonta sekä työntekijöiden turvallisuus on jatkuvasti alttiina riskeille, kuten haitallisille aineille ja työtapaturmille. Lisäksi epäpuhdasleikkuuneste aiheuttaa työkalujen kulumista, alhaista koneiden käyttöastetta, ylimääräisiä siivouskustannuksia, kallista leikkuunesteen ongelmajätekierrätystä tai pahimmassa tapauksessa jopa ympäristösakkoja.

PRAB E-Series Metal Chip Processing System

Lastut ja nesteet kiertoon

PRABin järjestelmät maksavat yleensä hyvin nopeasti itsensä takaisin. Esimerkiksi briketöintikoneet puristavat lastut tai hiontajätteen tiiviiksi ja kuiviksi briketeiksi, jolloin 99 % leikkuunesteestä saadaan talteen. Briketöidystä metallijätteestä saakin merkittävästi paremman kierrätyshinnan, koska sen säilytys, kuljetus ja jatkokäsittely helpottuvat oleellisesti. Puolestaan leikkuunesteet voidaan uusiokäyttää puhdistamalla ja kierrättämällä, mikä voi laskea niihin liittyviä kustannuksia jopa 90 %. Usein rahallisesti erityisen merkittävää on täysöljyn erottaminen lastuista ja sen palauttaminen työstökoneelle.
Puolestaan lastumurskaimet silppuavat pitkät lastut tiiviisti pakkautuvaksi silpuksi. Jätteen tilavuus pienenee jopa 1/12-osaan, jolloin lastuvaunut ja -lavat eivät täyty ilmasta sekä niiden tyhjennysväli pitenee ja kuljetuskustannukset pienenevät merkittävästi.
PRABilla on myös ratkaisuja teollisuuspesu-, pinnoitus- ja lämpökäsittelynesteiden käsittelyyn. Niiden ympäristöystävällinen ja viranomaisvaatimukset täyttävä hävittäminen on kallista. Nesteet voidaan puhdistaa esimerkiksi haihdutuslaitteistolla muista lisäaineista sekä palauttaa takaisin käyttöön tai laskea viemäriin, mikä voi tarjota merkittävän kustannussäästön.

Kuljettimet myös levyjätteelle

Työskenneltäessä esimerkiksi levytyökeskuksilla, lasereilla, mekaanisilla ja hydraulisilla puristimilla syntyy runsaasti levyjätettä. PRAB ydinosaamisaluetta on myös hyvin monen erityyppisten kuljettimien valmistaminen eri käyttötarkoituksiin. Lamellikuljettimet toimivat konepajojen yleisratkaisuina kuiville ja märille lastuille sekä puristinjätteelle. Kolakuljettimet soveltuvat hiontajätteelle ja valurautapartikkeleille. Magneettikuljettimet soveltuvat öljyiselle hiomajätteelle ja levyjätteille. Ruuvikuljettimet puolestaan soveltuvat lyhyiden materiaalien ja raaka-aineiden siirtoon. Paineilmakuljettimet taas tilanteisiin, joissa ei voida hyödyntää mekaanisia kuljettimia. Lisäksi PRAB valmistaa kuljettimia myös erittäin vaativiin olosuhteisiin, kuten karkaisu- ja valukäyttöön.

Jaa sivu:
Ota yhteyttä

 

MYYNTI
010 8200 500

Tarjouspyyntö

HUOLTO
010 8200 530

Huoltotilaus

VARAOSAT
010 8200 540

Varaosatilaus