Asiakastarina

Toijala Works Oy


CMA korvaa Toijala Worksilla useamman säteisporakoneen työt

Sekä tuotantopäällikkö Matti Helanti että operaattori Elina Kurki kehuvat CMA:n ominaisuuksia: – CMA:lla työn tekeminen on huomattavasti miellyttävämpää kuin säteisporakoneilla, eikä kappaleita tarvitse enää siirrellä porauksien välillä, vaan ne tulevat CMA:lla kerralla valmiiksi.

Sekä tuotantopäällikkö Matti Helanti että operaattori Elina Kurki kehuvat CMA:n ominaisuuksia:
– CMA:lla työn tekeminen on huomattavasti miellyttävämpää kuin säteisporakoneilla, eikä kappaleita tarvitse enää siirrellä porauksien välillä, vaan ne tulevat CMA:lla kerralla valmiiksi.

Toijala Works on hankkinut jyrsinominaisuudella varustetun CNC-ohjatun CMA 3RD 9006 -poraus- ja kierteityskeskuksen. CMA:lla Toijala Works tekee aiemmin useammalla säteis­pora­koneella tehdyt työt. Myös laatu, työturvallisuus ja tehokkuus paranee, kun kappaleita ei enää tarvitse siirrellä työvaiheelta toiselle, vaan kaikki poraukset ja kierteitykset tulevat CMA:lla kerralla valmiiksi.

Vuonna 1960 perustettu Toijala Works on kasvanut vuosikymmenten saatossa merkittäväksi koneenrakennuksen erikoisosaajaksi. Tänä päivänä yrityksellä on Akaassa ja Viialassa tuotantotilaa yhteensä 20 000 m2 maksimi nostokapasiteetin ollessa 64 tonnia, eli järeimpienkin kokonaisuuksien valmistus onnistuu. Toijala Works kiteyttääkin valmistuskapasiteettinsa kyvykkyyden osuvasti: ”Jos se mahtuu ovesta, voimme rakentaa sen. Tai sitten levennetään ovea.” Toijala Works on merkittävä työllistäjä alueellaan, sillä yrityksen palveluksessa on parisensataa työntekijää. Näiden osaajien tekemänä muodostuu noin 48 miljoonan euron liikevaihto.

Strategista kumppanuutta

Toijala Works valmistaa asiakkailleen kokonaisia koneita tai niihin liittyviä teräsrakenteita, kuten esimerkiksi runkoja ja puomistoja. Koneenrakennus ei ole tälle kokeneelle toimijalle vain kokoonpanoa, vaan pitkäaikaista, strategista kumppanuutta. Toijala Works lupaa sitoutua asiakkaidensa tavoitteisiin tarjoten asiakaskuntansa käyttöön vankan kokemuksensa tuotekehityksestä ja valmistettavuuden kehittämisestä, josta näyttönä toimivat erilaiset asiakasprojektit sekä yrityksen oma tuote TW-puukurottaja.

Toijala Works Oy:n jyrsinominaisuudella varustettu poraus- ja kierteityskeskus CMA 3RD 9006 varustukseen kuuluu mm. Z-reader, nostava lastunkuljetin ja 16-paikkainen työkalunvaihtaja. Koneen X = 9150 mm.

Toijala Works Oy:n jyrsinominaisuudella varustettu poraus- ja kierteityskeskus CMA 3RD 9006 varustukseen kuuluu mm. Z-reader, nostava lastunkuljetin ja 16-paikkainen työkalunvaihtaja. Koneen X = 9150 mm.

CMA:lla useamman säteisporakoneen työt

Toijala Works on parantanut kyvykkyyttään uuden 1 500 m2:n koneistamonsa myötä, johon hankittiin yhtenä uutena koneena Vossin toimittama jyrsinominaisuudella varustettu poraus- ja kierteityskeskus CMA 3RD 9006.

– Teimme aiemmin säteisporakoneella esiporauksen ja hitsauksen jälkeen vielä jälkiporauksen. Kartoitimme näihin toimiin uutta kustannustehokasta ratkaisua. Tutkimme useita eri vaihtoehtoja, joista Vossin tarjoama CMA oli selkeästi järkevin vaihtoehto. Muita varteenotettavia vaihtoehtoja mielestämme meidän tarpeisiimme ei markkinoilta löydy, ei ainakaan järkevään hintaan. Vossi otti hankkeen hyvin haltuunsa ja tutustuttuamme CMA-referensseihin olimme vakuuttuneita koneen soveltuvuudesta tarpeisiimme, kertoo tuotantopäällikkö Matti Helanti.

CMA liittyi osaksi Toijala Worksin konekapasiteettia vuoden 2024 alussa viikolla 4.

– Vossin hoitamana toimitusprosessi sujui kaikin puolin hyvin ja sovitun aikataulun puitteissa. Kaiken kaikkiaan kaupanteko ja koko prosessi oli Vossin kanssa miellyttävää, kiittelee Helanti.

– Vossin omalla jälkimarkkinointiorganisaatiolla oli myös merkitystä konevalinnassa, sillä huollon toimimattomuus on usein kompastuskivi, arvioi pitkän kokemuksen alalta omaava Helanti.

CMA:lla korvattiin Toijala Worksin tuotannossa useampi säteisporakone.

– Aiemmin osien kuljetteluun työvaiheelta toiselle kului paljon aikaa. Nyt saamme tehtyä CMA:lla kaikki tarvittavat rei´itykset ja poraukset kerralla valmiiksi, kuten myös kevyet jyrsintyöt, eli tuotantotehokkuutemme paranee merkittävästi. CMA:n mukanaan tuomat hyödyt ovat moninaiset: laatu paranee, kappaleiden siirrot vähenevät ja säteisporakoneen käyttäjää kuormittavat rasitukset saatiin eliminoitua. Lisäksi CMA:ta on tarpeen mukaan mahdollisuus kuormittaa kahteen vuoroon helpommin kuin säteisporakoneita, summaa Helanti.

– On myös huomattavasti helpompi saada uutta työvoimaa CMA:n ohjaksiin CNC-teknologian ansiosta, kuin säteisporakonetta operoimaan. Työ CMA:lla on huomattavasti kevyempää ja fiksumpaa kuin säteisporakoneella tekeminen. Ja kun henkilö oppii ohjelmoinnin CMA:lla, on siitä matalampi kynnys siirtyä operoimaan esimerkiksi aarporaa tai moniakselikoneita Helanti lisää.

Operaattori omaksui nopeasti CMA:n ominaisuudet

Toijala Worksilla CMA:ta operoiva Elina Kurki on samoilla linjoilla kuin Helanti.

– Minulla ei ole aiempaa kokemusta ohjelmoinnista, mutta pääsin nopeasti CMA:n ohjelmoinnin ja koneen ominaisuuksien kanssa sinuiksi. Käyttäjäkokemukseni mukaan työn tekeminen CMA:lla on huomattavasti miellyttävämpää kuin säteisporakoneilla, eikä kappaleita tarvitse enää siirrellä koneilta toiselle, vaan osat tulevat CMA:lla kerralla valmiiksi.

CMA toimii myös 3-akselisena työstökeskuksena

– Kiteytettynä voisi sanoa, että hyppäsimme CMA:n myötä porauksissa tälle vuosituhannelle. Hyödynnämme CMA:ta paitsi puomimaisissa kappaleissa myös muun tyyppisten kevyiden kappaleiden työstössä, joita CMA palvelee 3-akselisena työstökeskuk­sena.

Optimoidut ominaisuudet

CMA:n ominaisuudet optimoitiin Toijala Worksin tarpeisiin. Koneessa on mm. Z-reader, jossa korkeusanturi kertoo kappaleen todellisen pinnan, Drill CAM/CAD, läpikaranjäähdytys, nostava lastunkuljetin, 70 mm korkeampi työskentelyalue ja 16-paikkainen työkalunvaihtaja.

 

Lisätiedot:
Toijala Works Oy
Matti Helanti
tuotantopäällikkö
puh. 040 1405 678
www.toijalaworks.fi

Lisää CMA-koneista:
Vossi Group Oy
puh. 010 8200 500
www.vossi.fi/cma

– CMA:n ohjaus on looginen ja helposti omaksuttava, kertoo operaattori Elina Kurki.

– CMA:n ohjaus on looginen ja helposti omaksuttava, kertoo operaattori Elina Kurki.

Jaa sivu:
Ota yhteyttä

 

MYYNTI
010 8200 500

Tarjouspyyntö

HUOLTO
010 8200 530

Huoltotilaus

VARAOSAT
010 8200 540

Varaosatilaus