AS VMT Tehased


Maailmas ainulaadne metallitööpink avab VMT Tehastes digipöörde

Kaltenbachi uus konstruktsioonidetailide töötlemise seade lisab kogu tehase tööle tootlikkust ning võimaldab tulevikus kõiki tootmisprotsessi etappe ka paremini jälgida.

Kaltenbachi uus konstruktsioonidetailide töötlemise seade lisab kogu tehase tööle tootlikkust ning võimaldab tulevikus kõiki tootmisprotsessi etappe ka paremini jälgida.

Ettevõtte tootmine toimub kolmes tehases – Põltsamaal, Turbas ja Viljandis, kus tootmispinda kokku 9700 m2 ja tootmismaad umbes kümme hektarit ning kus ühtekokku leiab rakendust 130 inimest. VMT Tehaste aastane toodang on ca 6500 tonni metallitooteid.

Oluline roll sertifikaatidel

Läbi aastate on VMT Tehased pidevalt uuendanud oma tootmisseadmeid, tagamaks tootmise ajakohasust ja efektiivsust. Selle kinnituseks omatakse EN 1090-1 EXC3 tootmise juhtimise sertifikaati, mis reguleerib Euroopa ehitiste teraskonstruktsioonidele kehtivaid nõudeid ja EN ISO 3834-2 keevituse kvaliteedisertifikaati. Ka ettevõttes olevad keevitajad on vastavalt sertifitseeritud, mis annab võimaluse pakkuda CE-märgistust kõigele, mida toodetakse. Rangete nõuetega keevitusstandardite täitmine annab ettevõttele tugeva konkurentsieelise, sest paljud teised metallkonstruktsioonide tootjad pole neid reaalses tootmises veel suutnud täita.

Nii hankis VMT Tehased 2019. aastal sertifikaadile EN 1090 juurde rakendusstandardi CSA CWB W59 18, mis võimaldab ettevõttel toota teraskonstruktsioone ka Kanada turule. VMT Tehaste peamised turud on Eesti, Soome, Rootsi, Norra ja Saksamaa.

Juba enam kui kümne aasta eest soetas ettevõte tolle aja kohta n-ö tehnoloogia viimase sõnana Saksamaal toodetud KALTENBACH metallitöötlemisseadmed, mis on Viljandi tehases tänaseni töös. Järgmise etapina investeeriti taas KALTENBACH töökindlatesse tootmisseadmetesse – osteti KALTENBACH KDP+KBS kõrgtehnoloogiline automatiseeritud metallprofiilide multifunktsionaalne töötlusliin, mis oluliselt parandab ettevõtte tootmise efektiivsust ja on maailmas ainus omataoline. Samuti võimaldab uus tööpink ettevõttel asuda teostama digipööret ehk saavutada senisest märksa tõhusam ülevaade tootmisprotsesside kulgemise üle. Selleks on nüüd järgmise etapina tarvis uus tööpink integreerida ettevõtte tootmise teiste osadega.

Vana ja uus jäävad kõrvu tööle

VMT Tehased arendusjuht Endel Mänd märgib, et ettevõtte arengus on olulise tähtsusega tootmise ja toodangu nõuetele vastavust kinnitavate sertifikaatide hankimine ning hoidmine. Sertifikaadid on vajalikud konkurentsivõime säilitamiseks ja hangetel esitatud tellimuste nõuete täitmiseks, sertifikaatide saamiseks on aga omakorda tähtis, et ettevõtte tootmine, sh töötajate kvalifikatsioon, oleks kõigis etappides ajakohasel tasemel.

„Sertifikaatide olemasolu on tellija nõuetes sees ja neid lihtsalt peab omama, et tellimusi saada,” ütleb Endel Mänd. „Ja kuna meie suudame neid nõudeid täita, siis on meil ka nii mõnegi konkurendi ees eelis, kes seda ei suuda.”

KALTENBACH profiilitöötlusliini tarnis VMT Tehastele firma VOSSI Baltics. Kuna aga tegemist on sedavõrd uue mudeliga, siis seda üles seadmas ja tööle rakendamas käisid Viljandis seadme tootnud tehase esindajad Saksamaalt. Kõrvuti uue töötlusliiniga jääb töösse ka vanad KALTENBACH ehituslike profiilmaterjalide tööpingid. Nende abil on edaspidi plaanis hakata pakkuma ka metallprofiilide valmistamist teenustööna. Tegu on vastavalt tellimusele saetud, freesitud, puuritud, keermestatud ja markeeritud teraskonstruktsioonide detailidega.

Endel Männi sõnul valiti uue investeeringuna taas just KALTENBACH profiilitöötlusliin senise hea kogemuse pärast eelmise liini tarnija ja tootjaga. Lisaks sellepärast, et vana liin on tehases enam kui kümme aastat suurepäraselt oma töökindlust tõestanud.

Tootlikkus suureneb oma kolm korda

VMT Tehaste vastne töötlusliin on mõeldud ehituslike ning ka masinaehituslike terasprofiilide laiusega kuni 1000 mm saagimiseks ning laiusega kuni 700 puurimiseks, freesimiseks või muul moel töötlemiseks.

Masinasse sisse- ja väljamineku liin on kummastki otsast 12 meetri pikkune, see on ka Eestis saadaoleva terase standardmõõt.

Pikemate koostude jaoks, kus on vaja profiile omavahel kokku keevitada, saab seadmega freesida vajalikud faasid ja väljalõiked. Üldiselt on selle toodangu näol tegemist valmis detailiga, mis läheb siis edasi juba järgmisse operatsiooni, mis pole seotud enam ettevalmistusega, vaid on juba siis kas keevitamine, viimistlemine või midagi muud.

„Võrreldes vana pingiga on uuel töötlusliinil lisandunud kõvasti funktsionaalsust. Sellega saab samaaegselt freesida kolmelt küljelt profiilmaterjalile sisse erinevaid avasid, markeerida igasuguste detailide asukohtasid, nende nimetusi, lisada materjalile või detailile peale selle markeerimisnumbreid,” iseloomustab Mänd. „Ja töö kiirus on varasemast kindlasti tunduvalt parem. Ideaalis võiks see pink suurendada meie tehase tootlikkust oma kolm korda. Et seda aga saavutada, tuleb veel mõned investeeringuetapid läbi viia.”

Uus KALTENBACH töötlusliin on varustatud oma tarkvaraga. See suudab kuvada kõigi töötlemises olevate detailide ja operatsioonide spetsiifilist olekut. Juba lähemal ajal on seda informatsiooni kavas hakata ka ettevõte teiste süsteemidega siduma.

Edaspidi seotakse tööpingi tarkvara VMT Tehaste enda tootmistarkvaraga nii, et on kohe näha, millises seisus tellimused parasjagu on, millised detailid on töödeldud, millised ootavad järge jmt.

 

AS VMT Tehased
Reinu tee 27, Viljandi 71020, telefon +372 434 9700, e-post www.vmt.ee

 

Vossi Baltics OÜ

Raimond Morgenson
Piirkonnajuht
Müük: Baltimaad
Keeled: Eesti, Vene ja Inglise
Tel. +372 528 5075

Jaa sivu:
Ota yhteyttä

 

MYYNTI
010 8200 500

Tarjouspyyntö

HUOLTO
010 8200 530

Huoltotilaus

VARAOSAT
010 8200 540

Varaosatilaus