Sulje sivuvalikko

Turvallisuutta

Mitä turvallisuus tarkoittaa?

Työturvallisuuden lähtökohtana on työympäristön piilevien vaarojen tunnistaminen ja riskienhallinta. Tällä pyritään välttämään työtapaturmat ja läheltäpititilanteet sekä pitämään tuotanto jatkuvasti käynnissä. Jatkuvasti tiukentuvat työturvallisuussäädökset ja -standardit määrittävä turvallisen työympäristön vähimmäisvaatimukset.

 

Koneisiin liittyvää voimassaolevaa työturvallisuuslainsäädäntöä:

 • Vuonna 2009 voimaan tulleen Valtioneuvoston Käyttöasetuksen 403/2008 mukaan työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja arvioitava työvälineen turvallisuus (4 §) sekä työväline on pidettävä säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla turvallisena sen käyttöiän ajan (5 §).
 • Työturvallisuuslaissa on myös edellytys turvallisuuden parantamisesta tekniikan kehittyessä ja uusien ratkaisujen tullessa markkinoille. Täten hankintahetkellä lainedellytykset täyttänyt työväline ei enää välttämättä tänä päivänä täytä työturvallisuusnormeja.

Miksi turvallisuus on tärkeää?

Turvallisuus on tuottavan ja viihtyisän konepajan ehdoton edellytys. Panostaminen työturvallisuuteen näkyy suoraan yrityksen tuottavuudessa ja laadussa, kun työmenetelmiin ja välineisiin kiinnitetään enemmän huomiota. Tällöin myös sairauspoissaolot vähenevät sekä puhdas ja turvallinen työympäristö nostavat työntekijöiden motivaatiota, kun heidän työolosuhteistaan välitetään. Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on innostunut jatkuvaan parantamiseen sekä kyvykäs maksimaaliseen tulokseen. Lisäksi huollettu ja tarkastettu konekanta parantaa yrityksen toimitusvarmuutta, kun mahdolliset konerikot voidaan ennakoida.   

 

Kuinka parantaa turvallisuutta?

Työturvallisuutta voidaan parantaa säännöllisillä riskien tunnistamisilla, turvalaitteiden tarkastuksilla ja työvälineiden huoltamisilla sekä hyödyntämällä uusimpia turvallisuutta ja työympäristöä parantavia teknologioita sekä kouluttamalla henkilöstöä. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Kela tukevat työympäristön kehittämishankkeita avustuksilla ja kulukorvauksilla.

 

Miten Vossi voi auttaa?

Autamme tunnistamaan tuotantoympäristönne työturvallisuusriskejä sekä ottamaan ne hallintaanne. Hyödynnämme uusimmat turvalliset teknologiat (mm. turvalaitteet, ilmansuodatus, vaarattomat kemikaalit, automatisointi, jätekäsittely, ym.) työympäristönne kehittämiseksi. Puolestaan elinkaaripalveluillamme (mm. riskikartoitukset, tarkastukset, huollot, koulutukset) varmistetaan työturvallisuutenne ajantasaisuuden ylläpitäminen.

Ratkaisuillamme nostetaan yrityksenne:

 • <span class='caption-title'>Pöytyän Koneistuspalvelu Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Fermat WRF 150 ja WFT 13 CNC-avarruskoneet</span>
 • <span class='caption-title'>A. Reponen Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Hankwang levy- ja putkilaser, Thoman CNC-rullataivutuskone ja Macri CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Ouneva Group</span><br/><span class='caption-subtitle'>Omera R200R1M2S8/HS ja OPM-100 mekaaniset puristinlinjat</span>
 • <span class='caption-title'>Technip Offshore Finland Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGANC CNC-vannesahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Sako Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B 1200 sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Saarijärven Säiliövalmiste Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV/S 3162 CNC-levynpyöristyskone</span>
 • <span class='caption-title'>Sandvik Mining and Construction Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Metronor langaton 3D-mittauslaite</span>
 • <span class='caption-title'>Metalli Järvelä Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Crippa CA 563 CNC-putkentaivutusautomaatti</span>
 • <span class='caption-title'>SBA Interior Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki Performance V3 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Bierkühl Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>SMI Silver 3 CD putkituotantosolu</span>
 • <span class='caption-title'>Kalajoen Teräs Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGH CNC-sahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Lankapaja Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B565 YS sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Kangasalan Kopal Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki SV 1350 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Japrotek Oy Ab</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV 3154 levynpyöristykone</span>
 • <span class='caption-title'>KPPR-Steel Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Macri Provar 6-65UD CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Raahen osaamiskeskus Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Baykal APHS 3100x440 CNC-särmäyskone</span>
fatfooter top