Sulje sivuvalikko

Öljyttömät Irmco voiteluteknologiat ja teollisuuskemikaalit

  

 

Säästä aikaa, energiaa, vettä, kemikaaleja ja ympäristöä

 

Valmistajan kotisivu: www.irmco.com 

 

Yhdysvaltalainen Irmco on kehittänyt täysin ainutlaatuisen öljyttömän voiteluteknologian, mikä on tarjonnut myös sadoille suomalaisyrityksille erittäin merkittäviä säästöjä sekä laatuparannuksia. Lisäksi tuotepaletista löytyy markkinoiden tehokkain hitsaus- ja laserroiskesuoja.

 

Seuraavat IRMCO FLUIDS® -tuotteet ovat saatavilla Euroopan markkinoilla.

Tuote                             Käyttötarkoitus
IRMCO FLUIDS® 980 080          Syväveto, putkentaivutus, raskas stanssaus
IRMCO FLUIDS® 980 080 P       Päätymuovaus ja kevyt stanssaus
IRMCO FLUIDS® 980 819          Pesu- ja korroosiosuojaus
IRMCO FLUIDS® 980 122          Ei-perinteisten metallien muovaus, erityisesti kupari ja messinki
IRMCO FLUIDS® 980 135          Mikrovoitelu, kierteitys, kevyt stanssaus
IRMCO FLUIDS® 980 146          Metallin muovaus kuumissa olosuhteissa
IRMCO FLUIDS® 980 156          Meistäminen mm. rosterit, sinkityt, AHSS-teräkset
IRMCO FLUIDS® 980 103          Sahaus, jyrsintä, sorvaus, poraus ja muu lastuava työstö 

IRMCO FLUIDS® 980 519          Hitsaus- ja laserleikkausroiskesuoja kaikille materiaaleille

Seuraavat IRMCO GEL® -tuotteet ovat saatavilla Euroopan markkinoilla.

Tuote                       Käyttötarkoitus
IRMCO GEL® 980 000      Putkentaivutus ja kevyt stanssaus
IRMCO GEL® 980 301      Pienisäteisten ja erikoismateriaaliputkien taivutus ja päänmuovaus
IRMCO GEL® 980 020      Nestemäinen geeli putkentaivutukseen ja kevyeen päänmuovaukseen

 

 

Tarjoamme teille mahdollisuuden testata mitä tahansa Irmcon tuotetta veloituksetta, jotta pääsette toteamaan sen edut tuotannossanne.

 

 

Öljytön Irmco metallinmuovauksessa          Irmcon erinomaisesta peseytyvyydestä

        

 

 

Öljyttömyydellä eroon välipesuista sekä turvallisempi työympäristö

 

Yhdysvaltalainen Irmco on kehittänyt täysin ainutlaatuisen öljyttömän voiteluteknologian, mikä on tarjonnut myös sadoille suomalaisyrityksille erittäin merkittäviä säästöjä sekä laatuparannuksia. Irmcon vallankumouksellinen voiteluteknologia perustuu sen viskositeetin kasvamiseen lämmön vaikutuksesta. Irmcon öljyttömiä ohutkalvovoiteluaineita tarvitaankin yleisesti työkalun pintaan alle puolet määrästä verrattaessa perinteisiin öljypohjaisiin voiteluaineisiin. Lisäksi tyypillisesti Irmcon voiteluaineita ei tarvitse pestä pois ennen hitsausta, mikä mahdollistaa radikaalin kustannussäästön sekä tuotteen läpimenoajan nopeutumisen. Tarvittaessa Irmco voidaan puhdistaa työkappaleista pelkällä vedellä tai miedolla alkaaliliuoksella, mikä vähentää kemikaali-, vesi- ja energiakulutusta tyypillisesti vähintään 75 %. Henkilöstön työturvallisuus ja viihtyvyys paranevat työympäristön siisteytyessä sekä myös jätemäärä putoaa erittäin merkittävästi. Irmcoltä löytyy tuotteet mm. jyrsintään, kierteitykseen, poraukseen, sahaukseen, putkentaivutukseen ja -päänmuovaukseen, meistämiseen, syvävetoon, ym.

 

Roiskeetonta hitsausta ja laserleikkausta

Irmcolta tuotepaletista löytyy myös markkinoiden tehokkain hitsaus- ja laserroiskesuoja. Aineella suihkutetaan hitsattava kohta juuri ennen hitsausta ja prosessissa syntyvät roiskeet eivät tartu pintaan kiinni, jolloin syntyy esteettisesti kaunis sauma sekä tuote. Puolestaan laserleikkauksessa aine estää roiskeiden ja purseen syntymisen sekä mahdollistaa paremmin epäpuhtaiden esim. ruosteisten materiaalien leikkaamisen.

 

Irmcon teknologia tuo valtavia säästöjä 

IRMCOn teknologialla on korvattu yli 38 miljoonaa litraa perinteisiä voiteluaineita, mikä on asiakkaillemme merkinnyt yli 600 miljardin euron säästöjä. Ympäristölle se on merkinnyt 38 miljoonaa litraa vähemmän öljysaasteita. Määrä on niin suuri, että peräkäin asetettuina öljytynnyreinä se muodostaisi lähes 200 kilometrin mittaisen jonon. Se riittäisi täyttämään kaikkien Pohjois-Amerikassa toimivien metallinmuovausyritysten tarpeet kahden vuoden ajan.

 

IRMCOn tehtävänä on tehostaa asiakkaiden liiketoimintaa tarjoamalla heille täysin ainutlaatuista osaamista, tekniikkaa ja insinööritaitoa, jotka parantavat yritysten tuottavuutta.

IRMCO FLUIDS®, IRMCO GEL® ja IRMCO EXTREME® Muovausainetekniset ratkaisumme parantavat kaikkia pääprosesseja aina muovauksesta (levy-, lanka- ja putkimetallit) kokoonpanoon, maalaukseen ja jätteidenkäsittelyyn asti.

 

Työkalujen elinikä ja käyttönopeus - Tuottavuus 

IRMCOn huippulaadukkaat kemikaalit alentavat työstölämpötiloja ja vähentävät kitkaa, jolloin metallin virtaus parantuu ja työkalujen kuluminen vähentyy. Parempi suojaus vähentää työkalujen puhdistustarvetta, ennenaikaista loppuunkulumista ja romumetallin määrää. Keskimäärin IRMCOn asiakkaiden työkalut kestävät 25 % kauemmin.

 

Erikoisluja teräs

IRMCOn Extreme Temperature (ET) High Solid Polymer (HSP) -tekniikka on korvannut perinteiset tuotteet, sillä sen kitkaa vähentävät ominaisuudet parantavat merkittävästi metallin virtausta kehittyneissä erikoislujissa teräksissä aina 1300 MPa:han asti. Metallinmuovauksessa käytettyjen kaasukasvatusmenetelmällä (CVD), fysikaalisella kalvonkasvatusmenetelmällä (PVD) ja termodiffuusiolla (TD) pinnoitettujen työkalujen tutkimuksissa on todettu, että IRMCO-kalvo pidentää merkittävästi pinnoituksen kestävyyttä. Autoalan tutkimukset erikoislujalla teräksellä ovat myös osoittaneet työkalujen pinnoitteen kestoiän lisääntyvän 25 %.

 

Materiaalikustannukset

Työkalujen suorituskyvyn parantuminen ja IRMCOn kehittynyt muovausainetekniikka voi parantaa metallin venymistä jopa 55 %, mikä antaa mahdollisuuden raaka-ainekustannusten alentamiseen tai metallin tehokkaampaan hyödyntämiseen. Tämän avulla voidaan päästä 10-20 % säästöihin materiaalikustannuksissa.

 

Kokoonpano, puhdistus ja maalaus

IRMCOn muovausaineet voidaan poistaa pelkällä 50-asteisella (ºC) vedellä tai miedolla emäksisellä puhdistusaineella. Pesulämpötilaa voidaan alentaa 10 asteella ja esikäsittelykylpyjen käyttöikä voi pidentyä 50 %. Joissakin tapauksissa osat voidaan hitsata tai koota ilman puhdistusta, jolloin energia- ja prosessikustannuksissa säästetään merkittävästi. Johtavat maalitehtaat ovat myöntäneet IRMCOlle palkinnon erinomaisesti yhteensopivasta muovausaineesta.

 

ISO 14001 Ympäristö

EPA:n kriteerien mukaan IRMCOn tuotteiden toksisuus on alan alhaisimpia. IRMCOn tuotteiden LC50-arvo on peräti 64 000 ppm, ja sen vuoksi tuotteet on helppo koota talteen, kierrättää tai joissakin tapauksissa jopa johtaa viemäriin ilman käsittelyä. Puhdistusprosessin tehostuminen vähentää merkittävästi puhdistuskemikaalien aiheuttamia riskejä ja niiden käyttömäärää.

 

Valmistajan kotisivu: www.irmco.com 

Fiskars Oyj Abp

 

- Öljytön Irmco voiteluteknologia on käytössämme syvävedossa ja painosorveillamme. Aineet toimivat hyvin molemmissa prosesseissamme ja työympäristömme on siistiytynyt merkittävästi sekä sen ylläpito helpottunut. Suurinta energiasäästön olemme saavuttaneet välipesujen poisjättämisellä sekä välttämättömien pesujen helpottamisella. Öljytön Irmco puhdistuu tuotteesta pelkällä 40 °C vedellä, jolloin pystyimme laskemaan pesuprosessiemme lämpötilaa, vähentämään pesukemikaalien käyttöä sekä pidentämään pesuveden vaihtoväliä, tekninen kehityspäällikkö Markku Husso

konkretisoi.

Tutustu tarkemmin

 

ACGO Power Oy

– Irmco poistaa turhia työvaiheita tuotannosta, kun robottisolulla kierteitettyjä moottorisylinteriryhmiä ei tarvitse enää jälkipuhdistaa eikä taivutettuja ja päämuovattuja putkia pestä ennen hitsausta. Tällöin myös hitsausprosessi on käryttömänä miellyttävämpi. Pitkässä juoksussa saavutetaan merkittäviä säästöjä, kun puhdistuksia ja pesuja varten ei enää tarvita henkilöstöä, laskee työnjohtaja Timo Kärkkäinen.

Tutustu tarkemmin

 

Vexve Oy

– Irmcon myötä kappaleajat ja valmistuskustannukset putoavat dramaattisesti, kun pesuvaihe jää pois ja venttiilit kurvaavat suoraan puristimelta kokoonpanohitsaukseen. Pesuprosessi on aiheuttanut meille erittäin merkittävästi kustannuksia kuten työvoima-, energia-, vesi-, kemikaali-, jätevesi-, pääoma-, kunnossapito- ja välivarastointikustannuksia, kertoo Vexve Oy:n pääsuunnittelija Jari Rantala.

 Tutustu tarkemmin 

 

Fennosteel Oy

- Merkittävin, yksittäinen asia Irmcon käyttöönoton jälkeen on ollut maalaamisen pois jättäminen. Hitsaussaumaa ei tarvitse enää maalata ensiluokkaisen ulkonäön ja korroosiokestävyyden varmistamiseksi. Useat eurooppalaiset kilpailevat valmistajat ovat jo tehneet saman ja me pääsimme tekemään sen nyt, kun voimme olla laadustamme täysin varmoja, toimitusjohtaja Antti Poussa kertoo.

Tutustu tarkemmin  

 

Technip Offshore Finland Oy 

 

– Näkemykseni mukaan turvallinen valmistus tarkoittaa uusinta teknologiaa valmisprosessissa. Valitsimme Bomar sahalinjaamme öljyttömän Irmco mikrovoiteluaineen, jonka ansiosta työympäristöön sahauksessa muodostuvat ”käryt” pienenivät merkittävästi, sanoo tuotantoinsinööri Jaakko Leivo.

Tutustu tarkemmin 

 

Seger Oy

- Öljytön Irmco metallinmuovausaine mahdollisti alumiinisten auton rungon osien valmistamisen, vaikka vetomuokkaussimulaation mukaan osan niistä piti olla periaatteessa mahdottomia toteuttaa, tekninen johtaja Mauno Suominen kuvaa.

Tutustu tarkemmin 

 

Muita suomalaisia Irmco-käyttäjiä ovat muun muassa:

Metalli Järvelä Oy A. Reponen Oy
Bierkühl Oy Te-Pa Medical Oy
KPPR-Steel Oy Rondel Oy
   

KANSAINVÄLISIÄ IRMCO MENESTYSTARINOITA:

 • <span class='caption-title'>Pöytyän Koneistuspalvelu Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Fermat WRF 150 ja WFT 13 CNC-avarruskoneet</span>
 • <span class='caption-title'>A. Reponen Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Hankwang levy- ja putkilaser, Thoman CNC-rullataivutuskone ja Macri CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Ouneva Group</span><br/><span class='caption-subtitle'>Omera R200R1M2S8/HS ja OPM-100 mekaaniset puristinlinjat</span>
 • <span class='caption-title'>Technip Offshore Finland Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGANC CNC-vannesahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Sako Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B 1200 sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Saarijärven Säiliövalmiste Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV/S 3162 CNC-levynpyöristyskone</span>
 • <span class='caption-title'>Sandvik Mining and Construction Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Metronor langaton 3D-mittauslaite</span>
 • <span class='caption-title'>Metalli Järvelä Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Crippa CA 563 CNC-putkentaivutusautomaatti</span>
 • <span class='caption-title'>SBA Interior Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki Performance V3 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Bierkühl Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>SMI Silver 3 CD putkituotantosolu</span>
 • <span class='caption-title'>Kalajoen Teräs Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGH CNC-sahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Lankapaja Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B565 YS sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Kangasalan Kopal Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki SV 1350 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Japrotek Oy Ab</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV 3154 levynpyöristykone</span>
 • <span class='caption-title'>KPPR-Steel Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Macri Provar 6-65UD CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Raahen osaamiskeskus Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Baykal APHS 3100x440 CNC-särmäyskone</span>
fatfooter top