Sulje sivuvalikko

Kone- ja OEE-seuranta

Parempaa päätöksentekokykyä ja ennustettavuutta automaattisella tuotannonseurannalla

 

 

 

Pajavision tuotannonseurantajärjestelmällä
voidaan seurata automaattisesti mm. koneiden käytettävyyttä, käyttöasteita, asetusaikoja,

kuntoa sekä laatuhävikkiä.

Tämä mahdollistaa paremman ja nopeamman päätöksenteon, tietopohjaisen tuotannonkehittämisen sekä reaaliaikaisen kunnonvalvonnan.

 

Vossi haluaa valjastaa teollinen internetin mahdollisuudet asiakkaidensa kilpailukyvyksi. Pajavision tuotantoseurantajärjestelmä tarjoaa luotettavaa sekä reaaliaikaista tietoa tuotannosta, mikä mahdollistaa paremman ja nopeamman päätöksenteon.

 

Joros ja Riitek hyödyntävät Pajavision
tuotannonseurantajärjestelmää
yhteensä 18 työstökoneessaan. Järjestelmällä seurataan ylemmän kuvan HK Laser & Systems FS3015 4kW levylaserin sädeaikaa sekä alemman kuvan Crippa putketaivutuskoneiden taivutusaikaa.

 

ARVONLUONTI ESIIN
Työstökoneiden ja -solujen käyttötuntien, käytettävyyden sekä käyttöasteen automaattinen seuranta mahdollistaa paremman päätöksenteon tuotannonohjauksen ja investointien näkökulmista, kun päätöksiä ei tarvitse perustaa olettamuksiin ja arvioihin. Pilvipohjaisella Pajavision tuotannonseurantajärjestelmällä pystytään seuraamaan paljonko yksittäinen kone tekee tuottavaa eli asiakkaalle arvoa luovaa työtä mittaamalla esim. lastuamis-, säde-, tai kaariaikaa. Samalla saadaan esiin myös todellinen hukan määrä eli esim. asetuksiin, huoltoihin, vikatilanteisiin, materiaali-, työkalu- ja käyttäjäpuutteisiin kuluvat ajat. Esimerkiksi jonkin koneen jatkuva vikaantuminen on helppo tunnistaa, jolloin sen korvaaminen uudella voi olla
perusteltua.

 

LEANIÄ IMUOHJAUSTA
Lean-johtamisfilosofiaa sovelletaan yhä useammassa suomalaiskonepajassa. Tällöin tyypillisesti siirrytään imuohjautuvaan tuotantoon eli valmistetaan vain asiakastilauksien pohjalta. Samalla minimoidaan keskeneräisen tuotannon määrä ja vapautetaan siihen sitoutunut käyttöpääoma. Yleensä tämä johtaa valmistettavien tuotteiden sarjakokojen pienenemiseen, jolloin työstökoneiden ja solujen asetusajat nousevat kriittiseksi menestystekijäksi. Pajavision tuotannonseurantajärjestelmällä asetusaikojen seuranta onnistuu helposti ja niitä pystytään vertaamaan esimerkiksi määritettyyn standardiaikaan. Kaikki työntekijöille olennainen informaatio voidaan esittää visuaalisesti esimerkiksi info-tv:llä, mikä toimii hyvänä kannustimena ja mahdollistaa oman toiminnan jatkuvan kehittämisen.

 

Pajavision tuotannonseurantajärjestelmässä pystytään ylläpitämään myös laatutietoja sekä seuraamaan OEE-lukua. Tämä tarjoaa asiakkaalle yksinkertaisen tunnusluvun tuotannon kehittämisen pohjaksi.

OEE-LUKU
Yksi lean-johtamisfilosofian hyödyntämistä avainmittareista on OEE (overall equipment efficiency)-luku eli suomeksi KNL(käytettävyys, nopeus, laatu)-luku. Luku kertoo paljonko yritys tuottaa suhteellisesti arvoa, kun käyttävyys-, nopeus- ja laatuhävikit vähennetään potentiaalisesta tuotantoajasta. Pajavision tuotannonseurantajärjestelmässä pystytään ylläpitämään myös laatutietoja sekä seuraamaan OEE-lukua. Tämä tarjoaa asiakkaalle yksinkertaisen tunnusluvun tuotannon kehittämisen pohjaksi.

 

Asiakkaan VARMA-palvelusopimuksen piirissä oleville koneille tehdään huolto-ohjelman mukaiset ennakoivat huoltotoimet käyttötuntivälein. Sopimusasiakkaat saavat myös monia etuja mm. edullisemmat tuntiveloitushinnat ja varaosat, nopeimman mahdollisen palvelun, ym.

 

TULIPALOJEN SAMMUTTELUSTA TOIMINNAN ENNAKOINTIIN
Yhä liian moni konepaja pitää vikakorjausta työstökoneidensa huoltona, vaikka esimerkiksi henkilöautoaan he huollattavat määrävälein. Loogisesti ajateltunahan myös rahat auton huoltamiseen tienataan työstökoneilla, jolloin niiden käyttövarmuus pitäisi olla prioriteetissä ensisijaisena. Vossi tarjoaa asiakkailleen VARMA-palvelusopimusta, jossa koneiden huolto-ohjelmien mukaiset ennakoivat huoltotoimet suoritetaan käyttötuntivälein. Huollot sisältävät tyypillisesti mm. öljyjen, tiivisteiden ja muiden kulutusosien vaihtoja sekä turvalaitetarkastuksia, testejä ja puhdistuksia. Lopuksi huoltoammattilainen antaa arvion koneiden kunnosta sekä suositukset mahdollisista jatkotoimista. Tällöin päästään tulipalojen sammuttamisesta toiminnan parempaan ennakoitiin ja kunnossapitokustannuksienhallintaan. Lisäksi VARMA-palvelusopimusasiakkaat saavat monia suoria etuja mm. edullisemmat tuntiveloitushinnat ja varaosat sekä nopeimman mahdollisen palvelun.

 

REAALIAIKAISELLA KUNNOSSAPIDOLLA TOIMITUSVARMUUTTA

Seuraava askel parempaan toimitusvarmuuteen on reaaliaikainen kunnossapito, jossa koneiden kuntoa esim. laakereiden värinää valvotaan antureilla. Tällöin vikaantuminen voidaan ennakoida ja laakerien vaihto päästään tekemään hallitusti. Tutkimusten mukaan ennakoinnilla päästään kymmenesosa kustannuksilla verrattaessa yllättävän konerikon aiheuttamiin suoriin kustannuksiin. Lisäksi päälle tulee vielä epäsuorat kustannukset, joita ääritapauksessa voi olla esim. asiakasmenetykset. Pajavision tuotannonseurantajärjestelmän ansiosta Vossi pystyy tarjoamaan asiakkailleen myös reaaliaikaista kunnossapitoa, jossa koneiden kriittisiä komponentteja valvotaan, mikä mahdollistaa tuotannon parhaan mahdollisen toimitusvarmuuden.

Ota yhteyttä

 

Marko Vossi

Puh 010 8200 502

etunimi.sukunimi@vossi.fi

 

 

KONEPAJA 4.0 -
TEOLLINEN INTERNET

Neljäs teollinen vallankumous on parhaillaan käynnissä, kun fyysinen ja virtuaalinen maailma yhdistyvät yhä tiivimmäksi ja harmoonisemmaksi liitoksi.

 

Aikaisemmista vallankumouksista ensimmäisen käynnisti vesi- ja höyryvoimalla toimineet mekaaniset tehtaat. Toisen sarjatuotannon ja sähkön hyödyntäminen. Kolmannen tietojärjestelmien sekä automaation käyttöönotto.

 

Vossi haluaa auttaa asiakkaitaan olemaan tämän nyt käynnissä olevan teollista internetiä (Internet of Things) hyödyntävän vallankumouksen voittajia. Se tarjoaa asiakkailleen  Pajavision tuotannonseurantajärjestelmää, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä, mahdollistaa tietopohjaisen tuotannon kehittämisen sekä reaaliaikaisen kunnossapidon.

 

 

 

AVAINSANAT

Teollinen Internet, INDUSTRY 4.0, IoT, OEE, tuotannonseuranta, MES, koneseuranta, LEAN, läpimeni, TUOTANNONKEHITYS, virtautus, SÄDEAIKA, kaariaika,

PULLONKAULA-ANALYYSI, tuotantotehokkuus,  KILPAILUKYKY

 • <span class='caption-title'>Pöytyän Koneistuspalvelu Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Fermat WRF 150 ja WFT 13 CNC-avarruskoneet</span>
 • <span class='caption-title'>A. Reponen Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Hankwang levy- ja putkilaser, Thoman CNC-rullataivutuskone ja Macri CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Ouneva Group</span><br/><span class='caption-subtitle'>Omera R200R1M2S8/HS ja OPM-100 mekaaniset puristinlinjat</span>
 • <span class='caption-title'>Technip Offshore Finland Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGANC CNC-vannesahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Sako Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B 1200 sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Saarijärven Säiliövalmiste Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV/S 3162 CNC-levynpyöristyskone</span>
 • <span class='caption-title'>Sandvik Mining and Construction Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Metronor langaton 3D-mittauslaite</span>
 • <span class='caption-title'>Metalli Järvelä Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Crippa CA 563 CNC-putkentaivutusautomaatti</span>
 • <span class='caption-title'>SBA Interior Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki Performance V3 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Bierkühl Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>SMI Silver 3 CD putkituotantosolu</span>
 • <span class='caption-title'>Kalajoen Teräs Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGH CNC-sahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Lankapaja Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B565 YS sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Kangasalan Kopal Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki SV 1350 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Japrotek Oy Ab</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV 3154 levynpyöristykone</span>
 • <span class='caption-title'>KPPR-Steel Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Macri Provar 6-65UD CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Raahen osaamiskeskus Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Baykal APHS 3100x440 CNC-särmäyskone</span>
fatfooter top